#include /* alinmak istenen koltuklar bos ise 1 aksi takdirde 0 doner*/ int Bosmu(int mat[][50],int en,int boy,int x,int y,int koltuk) { int i,j,say=0; for (i=0;i=0) && (say!=koltuk)) { say=0; for (k=0;k=0) && (*((int *)mat + i*50 + j - k)==0)) say++; if (say==koltuk) { printf("yerlestirilen yer:%d %d \n",i,j-k+1); yer[0]=i; yer[1]=j-k+1; return 1; } j--; } i++; } return 0; } int main() { int x,y,i,j,sonuc,rez=1,en,boy,koltuk,c='e',yer[2]; static int mat[50][50]; printf("salonun en ve boyunu veriniz\n"); scanf("%d %d",&en, &boy); while (c=='e') { printf("x,y,boy?\n"); scanf("%d %d %d",&x,&y,&koltuk); if (koltuk>en) printf("bir seferde en fazla %d koltuk alinabilir\n",en); sonuc=Bosmu(mat,en,boy,x,y,koltuk); if (sonuc==1) // istenen koltuklar bos { // kişileri yerlestir printf("istenen yere yerlestirildi\n"); for (i=0;i BAP-Özgeçmiş