/* Bir balonun her t anindaki x,y ve z koordinatlari N*3 boyutunda bir matriste kaydedilmektedir. Ardarda yapılan kayıtlarda katedilen en büyük mesafeyi ve bu mesafenin hangi anda kaydedildigini bulan programı yazınız. Matris icin gerekli yer dinamik olarak açılmalı ve yer acma isi icin bir fonksiyon kullanilmalidir Orn: Kayit sayısı=4 Koordinatlar: 1 2 3 2 2 4 4 5 4 5 5 3 en buyuk ilerleme 3.605551 olarak olculmustur ve 2 aninda kaydedilmistir */ #include #include #include int **YerAc(int,int); int main() { int **koordinatlar,n,i,t; float dist,distmax=0; int * dizi1; printf("kayit sayisi?\n"); scanf("%d",&n); koordinatlar =YerAc(n,3); printf("x,y ve x koordinatlarini veriniz\n"); scanf("%d %d %d",&koordinatlar[0][0], &koordinatlar[0][1], &koordinatlar[0][2]); for (i=1;idistmax) { distmax=dist; t=i; } } printf("en buyuk ilerleme %f olarak olculmustur ve %d aninda kaydedilmistir\n",distmax,t+1); return 0; } int **YerAc(int n,int m) { int i; int **matris; matris=(int **) calloc(n,sizeof(int *)); for(i=0;i BAP-Özgeçmiş