Şahin G., Diri B., Yıldız T., "Şablon ve Anlamsal Benzerlik Tabanlı Alt-Üst Kavram İlişkisinin Türkçe Derlemden Otomatik Çıkarılması", IEEE 23. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.1-5