Erdoğan C., Kurt Z., Diri B., "Ağ Çıkarım Algoritmalarındaki İlişki Tahmincilerinin Meme Kanseri Proteomik Verileri Üzerinde İncelenmesi", IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, ss.1-5