Gönel F., Kaplan Z., Üçer S.E., Orhan G., "Üniversitede Cinsiyet Ayrımcılığının Kökenleri (YTÜ Öğrencileri Örneği)", Teknik Rapor, ss.44, 2012