Gönel F., Kaplan Z., Üçer S.E., Orhan G., "Üniversite Eğitiminde Cinsiyet Ayrımcılığının Kökenleri (YTÜ Örneği)", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.111-120, 2012