Köçken H., Özdemir R. , Ahlatcioğlu M., "Üniversite ders zaman çizelgeleme problemi için ikili tamsayılı bir model ve bir uygulama", İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.28-54, 2014