Girgin C., Diri B., "Şartlı Rastgele Alanlar ile Türkçe Wikipedia Sayfalarından Semantik İlişkilerin Çıkarılması", IEEE 22. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Nisan 2014, ss.1-5