Çakmak F., Diri B., "Web-Tabanlı Semantik Bir Yöntemle Türkçe Karakter Düzeltme", 23. IEEE Sinyal İşleme Uygulamaları Kurultayı, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.1-1