Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bakkaloğlu A., Özcan E., "Formability of Automotive Steels Using Forming Limit Diaagrams", Metal Testing, pp.860-863, 2016 (Link)
Bakkaloğlu A., "Microstructure Evolution during High Pressure Torsion of AZ80 Magnesium alloy", Materials Science Forum, pp.300-305, 2008
Bakkaloğlu A., "Effect of processing parameters on the microstructure and properties of an Nb microalloyed steel", MATERIALS LETTERS, vol.56, pp.200-209, 2002
Bakkaloğlu A., "Effect of processing parameters on the microstructure and properties of an Nb microalloyed steel", MATERIALS LETTERS, vol.56, pp.263-272, 2002
Bakkaloğlu A., "Effect of Different Rolling Schedules on the Strength and Microstructure of X60 Type HSLA Steel", Zeitschrift für Metalkunde, vol.4, pp.355-360, 2001
Bakkaloğlu A., "Microstructural İnvestigation of Austempered Ductile Irons With Ultrosonic Method.”, Practical Metallography", Practical Metallography, 1997
Bakkaloğlu A., "Mechanical Properties of 16MnCr5 Steel After Dual-Phase and Tempering Heat Treatment”, Practical Metallography ,", Practical Metallography, 1996
Bakkaloğlu A., "Effect of precipitation hardening on the microstructure and mechanical properties of HSLA steels", PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE-PRACTICAL METALLOGRAPHY, vol.32, pp.616-624, 1995
Bakkaloğlu A., "Effect of Deformation and Dual Phaze Heat Treatment on the Strengthening of low Carbon Structural Steels", Practical Metallography, 1995
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gönen M., Bakkaloğlu A., "Investigation of the Effects of Sinter Hardening Process on Microstructures and Mechanical Properties of Prealloyed Metal Powders", Journal of Thermal Engineering, vol.xx, pp.660-665, 2017
Bakkaloğlu A., "Presleme Saclarındaki Son Gelişmeler", Metal Makine, cilt.14, ss.45-49, 2002
Bakkaloğlu A., "Havacılık Sanayiinde Kullanılan Malzemeler", Makine & Metal Teknolojisi,, ss.67-71, 2001
Bakkaloğlu A., "Robotların Endüstriyel Uygulamaları", Makine & Metal Teknolojisi,, ss.80-83, 2001
Bakkaloğlu A., "İnşaat Sektöründe Kullanılan Tempcore Prosesi Uygulanmış beton Çelikleri ve Kompozit Çubuklar", Metal Dünyası,, ss.45-50, 2001
Bakkaloğlu A., "Demir Çelik Tesislerinde Enerji Tasarrufu ve Alınması Gereken Önlemler", Metal Dünyası, ss.35-41, 2001
Bakkaloğlu A., "IF Çeliklerinin Üretim Prosesi, Özellikleri ve Uygulamaları", Makine & Metal Teknolojisi,, ss.76-82, 2001
Bakkaloğlu A., "Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Çelik Saçlarda Korozyon ve Önlenmesi", Metal Makine, ss.84-93, 2001
Bakkaloğlu A., "Termomekanik Haddeleme Prosesinin Esasları", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, cilt.2000, ss.57-65, 2000
Bakkaloğlu A., "2000 Yılına Girerken Türkiye’de ve Dünyada Demir Çelik Sektörünün Mevcut Durumu", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, cilt.2000, ss.105-112, 2000
Bakkaloğlu A., "Takım Çeliklerinin Isıl İşlemi.", Metal Dünyası, ss.19-24, 2000
Bakkaloğlu A., "Standartların Kaliteyi Geliştirmedeki Etkileri.", Metal Dünyası, ss.47-50, 2000
Bakkaloğlu A., "Otomotiv Sanayiinde Alternatif Malzeme Seçimi", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, cilt.2000, ss.66-73, 2000
Bakkaloğlu A., "Türk Demir-Çelik Sektörünün Buğünü ve Yapısal Duruma İlişkin Göstergeler", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),, cilt.2000, ss.48-56, 2000
Bakkaloğlu A., "Östenitik Mangan Çelikleri", Metal Dünyası,, ss.44-47, 1999
Bakkaloğlu A., "Lamel Grafitli Dökme Demirlerin Östemperlenmesi.", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD), cilt.1998, ss.12-18, 1998
Bakkaloğlu A., "Yüksek Dayanımlı düşük Alaşımlı Çeliklerde Mikroalaşım Elementlerinin Dönüşüm ve Yapı Üzerindeki Etkisi.”", Metal Dünyası, ss.19-22, 1998
Bakkaloğlu A., "Paslanmaz Çeliklerin Isıl İşlemi", Metal Makine Dergisi, ss.48-53, 1997
Bakkaloğlu A., "Bisiklet Malzemeleri.", Metal Makine Dergisi, ss.61-66, 1997
Bakkaloğlu A., "Havacılık ve Roket Tasarımlarında Aranan Malzeme:Maraging Çelikleri", Metal-Makine Dergisi, ss.24-28, 1995
Bakkaloğlu A., "Çift Fazlı Çeliklerin Biçimlendirilebilirliği", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD), cilt.1994, ss.84-86, 1994
Bakkaloğlu A., "Bakkaloğlu A., “Effect of Deformation and Dual Phaze Heat Treatment on the Strengthening of low Carbon Structural Steels", Modelling, Measurement and Control (Journal Article ), C, AMSE Press, 1993
Bakkaloğlu A., "Mikro Alaşımlı Çeliklerde Haddeleme Proseslerinin Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkisi", Metal ve Makina Dergisi, ss.60-61, 1993
Bakkaloğlu A., "Çeliklerin Gevrek Kırılmasının Önlenmesi ve Tokluk Özelliklerinin iyileştirilmesi Amacıyla Uygulanan Kritik Sıcaklıklar Arası Isıl İşlem Tekniği.", Metalurji Dergisi, cilt.1991, ss.25-29, 1991
Bakkaloğlu A., "Kristal Morfolojisinin Çift Fazlı Çeliklerde Mekanik Davranışlara Etkisi", Yıldız Üniversitesi Dergisi (YÜD),, cilt.1988, ss.25-52, 1988
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ünlü İ., Bakkaloğlu A., Balaban C., "Investigation of Mechanical and Microstructure Properties of Sinter Hardened Astolay Mo and Distolay Dc", 7.th International Powder Metallurgy Conference Exhibation, ,
Bakkaloğlu A., "Examination of the Influence of Sinter Hardening Process on Prealloyed Metal Powders", 19th İnterrnational Metallurgy and Materials Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.835-838 (Link)
Gönen M., Bakkaloğlu A., "İnvestigation of The Effects of Sinter Hardening Process on Microstructures and Mechanical Properties of Prealloyed Metal Powders", İnternational Conference on Energy and Thermal Engineering ICTE’2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2017, pp.1--5 (Link)
Bakkaloğlu A., Gökduman A. , Yılmazer H., Göde C., Dikici B. , Dvorak J., "High Performance Copper and Copper Alloys Fabricated by Severe Plastic Deformation", 3rd Iron and Steel Symposium(UDCS’17)3-5April 2017 Karabuk-TURKEY, KARABÜK, TÜRKIYE, 3-5 Nisan 2017, pp.79-82 (Link)
Yiğitoğlu E., Bakkaloğlu A., Kaya M., Çalli M., Efe N., "Yüksek Manganlı TWİP Çeliklerinin Otomotiv Ağırlık Azaltma Çalışmalarındaki Kullanım Alanları", 18 th International Metallurgy and Materials Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.xx-xx
Yiğitoğlu E., Bakkaloğlu A., Kaya M., Çalli M., Efe N., "İkizlenme Mekanizmasına Sahip Yüksek Mukavemetli Twıp Çelikleri Ve Otomotivde Kullanımlarının Geliştirilmesi", OTOSEM 2015 XIII. OTOMOTİV VE YAN SANAYİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ, TÜRKİYE, Kasım 2015
Yılmaz O., Sönmez S., Öveçoğlu M., Bakkaloğlu A., "Characterızatıon Investıgatıons Of Tungsten-Vanadıum Carbıde-Tıtanıum Carbıde Composıtes Vıa Mechanıcal Alloyıng", International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, PPM 2015, , Eylül 2015
Ünlü İ., Bakkaloğlu A., Balaban C., "Investigation of Mechanical and Microstructure Properties of Sinter Hardened Astolay Mo and Distolay Dc", 7.th International Powder Metallurgy Conference Exhibation, , Haziran 2014
Bakkaloğlu A., Özcan E., "Investigation of Parameters that Affect Formability of Steel Sheets", 17 th İnternational Metallurgy and Materials Congress, , Eylül 2014
Marmara M., Siyambaş A., Bakkaloğlu A., "Çift Merdaneli Sürekli Döküm Yöntemi İle AA5754 Alaşımlı Levhaların Üretimi", 5. Alüminyum Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2011
Bakkaloğlu A., Onursal M., "Defects in Hot Rolling Process of Steel Sheets and its Prevention", 14 th International Metallurgy & Materials Congress, , Ekim 2008
Bakkaloğlu A., "Inspection of the Stainless Steel Production with AOD Converter", 14 th International Metallurgy & Materials Congress, , Ekim 2008, vol.14, pp.1237-1243
Bakkaloğlu A., "Toz Metalurjisinde Kullanılan Biyomalzemeler", 11th International Materials Symposium, , Nisan 2006, vol.11, pp.161-165
Bakkaloğlu A., "Çeliklerde Süper ince taneli Yapı Üretim Prosesleri ve bu Yapıların Endüdtriyel Yönleri", 13th International Metallurgy& Materials Congress, , Kasım 2006, vol.13, pp.186-190
Bakkaloğlu A., "Paslanmaz Çelik Tozların Sinterlenmesi", 3.Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, , Eylül 2002, vol.3, pp.1154-1167
Bakkaloğlu A., "Tempcore Prosesinin Nervürlü Beton Çeliğinin Mikroyapısı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi", 2.Isıl İşlem Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2001
Bakkaloğlu A., "IF Çeliklerinin Özellikleri Üzerinde Proses Parametrelerinin Etkisi", 1.Demir-Çelik Sempozyumu, TÜRKİYE, Eylül 2001
Bakkaloğlu A., "Processing, Properties and Applications of High Strain Rate Superplastic Materials", First Hellenic-Turkish International Physics Conference, , Eylül 2001
Bakkaloğlu A., "The Optimization of Physıcal and Mechanical Properties of a Three Component Hybrid Composite", First Hellenic-Turkish International Physics Conference, , Eylül 2001
Bakkaloğlu A., "304 Kalite Paslanmaz Çeliklerin Sürünme Davranışları", 10.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi,, , Mayıs 2000
Bakkaloğlu A., "Sıcak Haddelenmiş Levha Üretiminde Üretim Parametrelerinin Çeliğin Mikroyapısı ve Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi", 8. Denizli Malzeme Sempozyumu, TÜRKİYE, Nisan 2000
Bakkaloğlu A., "Mikroalaşımlı Çeliklerin Kontrollü Haddelenmesi Sırasında Mikroyapısal Karekterizasyonu ve Mikroyapı-Mekanik Özellikler İlişkileri", 10.Uluslar arası Metalurji ve Malzeme Kongresi, , Mayıs 2000
Bakkaloğlu A., "İki Fazlı Malzemelerde Kırılma Morfolojisinin İncelenmesi", 4.Ulusal Kırılma Konferansı, Y.T.Ü., İstanbul, TÜRKİYE, Ekim 1999
Bakkaloğlu A., "Otomotiv Endüstrisinde Kompozit Uygulamaları.", MAMTEK 99 , Makine Malzemeleri ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu,, TÜRKİYE, Kasım 1999
Bakkaloğlu A., "Küresel Grafitli Dökme Demirde Östemperleme Sıcaklığının Bünye Yapısı ve Mekanik Özelliklere Etkisi", 7.Denizli Malzeme Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TÜRKİYE, Nisan 1997
Bakkaloğlu A., "Düşük Karbonlu ve Manganlı Mikroalaşımlı Çeliklerde Mikroyapı- Mekanik Özellikler İlişkisi.", 5. Denizli Malzeme Sempozyumu,Pamukkale Üniversitesi, Denizli., TÜRKİYE, Haziran 1993
Bakkaloğlu A., "Effect of Thermomechanical Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of HSLA Steels.", Proceedings International AMSE Conference System Analysis, Control and Desing, , Eylül 1993
Bakkaloğlu A., "Taşıtlarda Ağırlık Tasarrufu Sağlayan Çelikler", 2. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, TÜRKİYE, Mayıs 1991
Bakkaloğlu A., "Çift Fazlı Çeliklerin Kırılma Davranışları ve Mekanik Özellikleri Üzerinde Martenzit Morfolojisinin Etkisi", 3. Ulusal Kırılma Konferansı,Yıldız Üniversitesi, TÜRKİYE, Eylül 1991
Bakkaloğlu A., "Çift Faz Isıl İşlemi İle Yalın Karbonlu Yapı Çeliklerinde Mekanik Özelliklerin İyileştirilmesi.", 4. Denizli Malzeme Sempozyumu , Denizli,D.E.Ü, TÜRKİYE, Nisan 1991
Bakkaloğlu A., "Mikro Alaşımlı Çelikler ve Gelişimi", 4. Denizli Malzeme Sempozyumu, Nisan 1991, D.E.Ü. Denizli, TÜRKİYE, Nisan 1991
Bakkaloğlu A., "Çift fazlı Çeliklerin Alaşımlı ve Alaşımsız Makine İmalat Çelikleri İle İkame Şansları ve Sınırlarının Araştırılması", 2. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu , Uludağ Üniversitesi, TÜRKİYE, Mayıs 1991
Bakkaloğlu A., "Çift Fazlı Çeliklerin Makine Konstrüksiyonlarında Kullanabilirlik Sınırları", 3. Denizli Malzeme Sempozyumu, Mart 1989, D.E.Ü. Denizli, TÜRKİYE, Mart 1989
Bakkaloğlu A., "Ülkemizde Üretilen 1020 Çeliğine Çift Fazlı Isıl İşlem Uygulamaları ve İrdelelemeler", II .Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23-25 Haziran 1988, Kayseri, TÜRKİYE, Haziran 1988
Bakkaloğlu A., "Çift Fazlı Çeliklerde Gelişmeler,Yeni Kullanım Alanları ve Öneriler", 3.Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, 21-23 Eylül 1988, ODTÜ,Ankara, TÜRKİYE, Eylül 1988
Bakkaloğlu A., "Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Malzemelerdeki Gelişmelere Toplu Bir Bakış", 5. Metalurji Kongere ve Sergisi, Kasım 1988 , Ankara, TÜRKİYE, Kasım 1988
Bakkaloğlu A., "Yüksek Dayançlı Düşük Alaşımlı Çeliklerin Mekanik Özellikleri ve Mikroyapısı Üzerinde Menevişleme ve Isıl İşlemin Etkisi", Ülkemizin Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, Haziran 1988,YÜ, TÜRKİYE, Haziran 1988
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi