Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Özel Eğitim Öğretmenlerine Yönelik Yenilikçi Teknoloji Eğitimi", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2017
"Akademik Kelime Listesi Eşdizimsel Sözcüklerin Öğretiminde Interaktif Web-tabanlı Sözlüğün Etkililiğinin İrdelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2015-09-02-KAP02 , Yönetici, 2017
"Dijital Materyal Tasarımcısı İngilizce Öğretmenleri", TÜBITAK Projesi, , Diğer, 2015
"İngilizce Deyimlerin Öğretilmesinde Grafik Roman’ın Etkisi ", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2017
"Birinci Şahıs Zamirlerinin Kullanımı: Bilimsel Dergi Makalelerinde Derlem Tabanlı Çalışma", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi