Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Endokrin Bozucu Bileşiklerin Evsel Atıksulardan MBR ile Giderimine İşletme Şartlarının Etkisinin Araştırılması", BAP Doktora, FDK-2017-3170, Araştırmacı, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi