Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Lineer Olmayan Diferensiyel Denklemlerin Komplektion çözümleri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 201619D20, Araştırmacı, 2017
"Lineer Olmayan Kesir Mertebeli Diferansiyel Denklemlerin Tam Çözüm Yöntemleri", BAP Doktora, 2014-09-04-DOP01, Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi