Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Post Doktora, Seçenova Tip Akademisi, Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü, Tropikal Hastalıklar , RUSYA, 1983-1989
Doktora, Seçenova Tip Akademisi, Marsinovski Tıbbi Parazitoloji ve Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü, Tropikal Hastalıklar, RUSYA, 1978-1981
Tıpta Uzmanlık, Tıbbi Parazitoloji ve Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü, Tıbbi Parazitoloji, Tropikal Hastalıklar, AZERBAYCAN, 1974-1977
Lisans, N. Nerimanov Adina Azerbaycan Tip Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi, AZERBAYCAN, 1968-1974
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "AŞI GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE: IN VITRO DEVAMLI KÜLTÜR ORTAMINDA PARAZİT (PLAZMODİUM)- KONAK İLİŞKİLERİ. (Doktora Sonrası Profesörlük Tezi)", Seçenova Tip Akademisi Marsinovski Tıbbi Parazitoloji ve Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü, Marsinovski Tıbbi Parazitoloji ve Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü, Ağustos, 1990.
Doktora, "GLİKOZ-6 FOSFATDEHİDROJENAZ (G-6PD) ENZİMİNİN AKTİVİTESİ NORMAL VE YETERSİZ OLAN ERİTROSİTLERDE PRİMAKİN VE ONUN ANALOGLARININ HEMOLİTİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE YENİ ANTİHEMOLİTİK İLAÇLARIN GELİŞTİRİLMESİ.", Seçenova Tip Akademisi Marsinovski Tıbbi Parazitoloji ve Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü Marsinovski Tıbbi Parazitoloji ve Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü Ağustos, 1981.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
Rusça, Çok İyi
Türkçe, Çok İyi
Azerice, Çok İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi