Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Eksozomların Diyabetik ve Kutanöz Yaraların Tedavisinde Terapötik Etkinliğinin In vitro/In vivo İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2019-3535, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İnsan Meme Kanserinin Farklı Suşlarına Karşı Tanıya Yönelik Hibridoma Teknolojisine Dayalı Poliklonal Antikorların Üretilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3359, Yönetici, Devam Ediyor
"Retina Hastalıkları Tedavisinde Kullanılmak Üzere Aflibercept Temelli Nanotaşıyıcı Sistemlerin geliştirilmesi Ve Etkinliğinin İnvitro İncelenmesi", BAP Doktora, FDK-2018-3407, Yönetici, Devam Ediyor
"POLİMERİK TEMELLİ NANOPARTİKÜLER TAŞIYICI SİSTEMLERİN MEME KANSERİ HÜCRELERİNE KARŞI ETKİNLİĞİNİN IN VİTRO İNCELENMESİ", BAP Y.Lisans, TYL-2017-3232, Yönetici, Devam Ediyor
"Polikaprolakton Temelli Nanopartiküler Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi Karakterizasyonu Ve Meme Kanseri Kök Hücrelerine Karşı Etkinliğinin In Vıtro İncelenmesi", BAP Y.Lisans, TYL-2017-3232, Yönetici, Devam Ediyor
"İnsan Meme Kanser Hücre Lizatı ve Çeşitli Adjuvanları İçeren Formulasyonlarla İndüklenmiş Dendritik Hücrelerin T Lenfositler Üzerinde İmmünostimülan Etkinliğinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-3202, Yönetici, 2019
"Nazal Kaynaklı Sinir Kök Hücrelerinin Sinir Doku Mühendisliğinde Kullanılmak Üzere Grafen-Polikaprolakton (PCL) Temelli 3 Boyutlu Kültür Modelinin Geliştirilmesi ", BAP Arastırma Projesi, 2016-07-04-KAP01 , Araştırmacı, 2018
"Farklı Doku Kaynaklarından Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücreler ile İnsan Meme Kanser Hücreleri Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2015-07-04-KAP04, Yönetici, 2017
"The comparative study of anticancerogen efficacies of different medicinal plant extracts and their green synthesized nanoparticles and development of a cost-effective approach in treatment of breast cancer", TÜBITAK Projesi, 0000, Yönetici, 2017
"Kütanöz Leishmaniasis’e Neden Olan L. tropica’dan İzole Edilen Lipofosfoglikan Moleküllerine Karşı Monoklonal Antikor Teknolojisine Dayalı Tanı Kitinin Geliştirilmesi", SAN TEZ, 0000, Yönetici, 2016
"L.Infantum'un Neden Olduğu Visseral Leishmaniasis'e Karşı Nanopartikül Temelli Aşı Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Koruyucu Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 213S148, Yönetici, 2017
"Visseral Leishmaniasis etmeni Leishmania infantuma karşı monoklonal antikor teknolojisine dayalı monoklonal antikor üretilmiş ve tanı kitinin üretilmesi", SAN TEZ, 0000, Yönetici, 2016
"Hidrotermal Yöntemle Sentezlenen Nano Tozlardan Antimikrobiyal Alümina(Al2O3) Esaslı Seramik Filtrelerin Elektrokinetik Biriktirme ve Ekstrüzyon Yöntemiyle Üretimi ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2013-07-04-KAP02, Yönetici, 2017
"Nanopartikül İçeren Farklı Kombinasyonların Kütanöz Leishmaniasis Etkenlerine Karşı In Vitro ve In Vivo Antiparaziter Etkilerinin İncelenmesi ve Hastalığın Tedavisinde Yeni Yaklaşımların Geliştirilmesi", BAP Doktora, 2013-07-04-DOP02, Yönetici, 2015
"Farkli Doku Kaynaklarindan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Peptid Hydrogel (Bd™ Puramatrix™) Ve Poli(Kaprolakton) Scaffoldlari İle Etkileşimlerinin İncelenmesi Ve Kikirdak Doku Mühendisliğinde Kullanilmak Üzere 3 Boyutlu Hücre Kültür Modelinin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013-07-04-KAP02, Yönetici, 2017
"Insan Olfaktor Kök Hücrelerin İzolasyonu Kültürünün Yapılması Karakterizasyonu ve Hasar Görmüş Fasiyal Sinir Hücrelerinin (Ratlarda) İyileşmesinde Etkisinin İncelenmesi", BAP Diğer, 2012-07-04 KAP02, Yönetici, 2013
"Mide Kanserinin Başlıca Patojeni Olan H. Pylori’nin Devamlı Kültürünün Yapılması, Üreaz Antijeninn İzolasyonu, Saflaştırılması ve ELISA Tanı Kitinin Yapılması ", BAP Arastırma Projesi, 0000, Araştırmacı, 2015
"Development of Cell Culture Models on Determination of Metallic Nanoparticles’ Toxicity", BAP Arastırma Projesi, 000000, Araştırmacı, 2013
"Elektrospinning yöntemiyle üretilen nanoyüzeylerin biyo-uyumluluğunun araştırılması", TÜBITAK Projesi, 110M793, Danışman, 2013
"Hidrotermal Yöntemle Sentezlenen Nano Tozlardan Antimikrobiyal Alümina(Al2O3) Esaslı Seramik Filtrelerin Elektrokinetik Biriktirme ve Ekstrüzyon Yöntemiyle Üretimi ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 0000, Danışman, 2013
"Investigation Of Suitability Of Electrospun Polyethylene Terephthalate (PET) Nanosurfaces For Scaffold Applications", TÜBITAK Projesi, 110M793, Araştırmacı, 2013
"Processing and Characterisation of Antimicrobial Alumina (Al 2 O 3 ) Ceramics by Electrophoretic Deposition and Extrusion Techniques Using Hydrothermally Synthesised Nano-powders", BAP Arastırma Projesi, 00000, Araştırmacı, 2013
"Kordon Kanı Mezenkimal Kök Hücrelerinin Hepatosit Hücrelerine Farklılaşmasının Optimizasyonu", BAP Doktora, 2010-07-04- DOP01, Yönetici, 2014
"Processing And Characterisation Of Anti-Viral/Bacterial Nano-Structured Coatings On 3-D Metallic Filters Using Electrophoretic Deposition ", TÜBITAK Projesi, 109R007, Danışman, 2012
"Nano-Yapılı Antimikrobiyal Kaplamaların Üç Boyutlu Metalik Filtreler Üzerine Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi Kullanılarak Eldesi ve Karakterizasyon", TÜBITAK Projesi, 109R007, Danışman, 2012
"İstanbul’daki Kan Merkezlerinden Elde Edilen Donör Kan Örneklerinde, Yeni ve Klasik Tanı Yöntemleri ile Leishmania’nın İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 29–04–04–02, Araştırmacı, 2011
"A Novel Approach Based On Polymers, For Improving Vaccine Against To Leishmaniasis: LPG-Polymer Conjugates", TÜBITAK Projesi, 1085170,(SBGA–4007), Yönetici, 2011
"Biomedical Materials and Artificial Tissueses", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 25-DPT-07-04-01, Araştırmacı, 2007
"Epidemiolgical Analysis of Leishmania spp. (Cutanuos and Visseral) in Cukurova Region And Identification Of Leishmania Parasites", BAP Arastırma Projesi, 0000, Yönetici, 2006
"Micro Cultur Method for Visseral Leishmaniasis Diagnosis and Comparing With Classic Methods", BAP Arastırma Projesi, 0000000, Yönetici, 2005
"Çukurova Bölgesinde Rastlanan Leishmania Parazitlerinin Tiplendirilmesi ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), TF 2003 BAP8, Yönetici, 2005
"Kutanöz Leishmaniasis’li hastalardan izole edilen Leishmania parazitlerinin biyolojik özellikleri ile bu hastaların immun ve kliniğinin karşılaştırılarak tedavinin yönlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 0000, Yönetici, 2004
"Identification of Leishmania Species in Cukurova Region", BAP Arastırma Projesi, TF 2003 BAP8, Yönetici, 2005
"Comparation of Classic Methods for Cutanous Leishmaniasis Diagnosis and Development of a New Sensitive Culture Method ", BAP Arastırma Projesi, 0000, Yönetici, 2005
"Kutanöz Leishmaniasis’in tanısında klasik tanı yöntemlerinin karşılaştırılması ve sensitiv bir kültür yönteminin geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 0000, Yönetici, 2005
"Çeşitli kültür ortamında Leishmania’nın amastigot formlarının üremesine etki eden faktörlerin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, THAUM 2002 BAP1, Yönetici, 2003
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Allahverdiyev A, "Method Induction of Reticulocytes in Experimental Animals", TÜRKIYE, Faydalı Model, N81, Ocak 1985
Allahverdiyev A, "Method cultivation of erythrocytic stages of P.falciparum", RUSYA, Faydalı Model, N10, Ocak 1985
Allahverdiyev A, "Besiyerlerin süzülmesinde kullanılan milipor filtrelerinin sterilizasyon öncesi bütünlüğünün tayinin kolaylaştırılması", TÜRKIYE, Faydalı Model, N76, Ocak 1985
Allahverdiyev A,Grinberg L.N, "Method Obtain of Biomass P. falciparum", RUSYA, Patent, 1563700, Ocak 1990
Allahverdiyev A, "Method of Guantitative Determination of Reticulocytes in The Blood", TÜRKIYE, Patent, 1439500, Ocak 1988
Allahverdiyev A,Aliyeva Sh.N. , "The Approach Cultivation of Erythrocytic States of Plasmodium vivax", RUSYA, Patent, 03069, Ocak 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi