Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kolon kanser hücre hattında nanopartiküler sistemlerin antikanser aktivitesinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2019-3609, Yönetici, Devam Ediyor
"Kafeik Asit Fenetil Ester İçeren Nanopartiküler Sistemlerin Meme Kanser Hücre Soylarında Hücresel ve Moleküler Mekanizmalarının İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3254, Yönetici, Devam Ediyor
"İntestinal Tümörogenezde Paneth Hücrelerindeki Kalori Kısıtlaması ve mTORC1 Aktivitesinin Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 1059B191401245, Yönetici, 2016
"Tek nükleotit polimorfizminin intrakranyal anevrizma oluşumundaki rolünün araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2012-07-04-KAP01, Araştırmacı, 2014
"Theileria annulata'nın Enolaz Enzimini Kodlayan Genin İntrondan Arındırılarak İzole Edilmesi, İfadesinin Yapılması ve Yönlendirilmiş Mutagenez ile Analiz Edilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2011-07-04-KAP03, Araştırmacı, 2013
"İlaç Tasarım Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Bazı Apikompleksa Parazitlerinin Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin İzolasyonu ve Klonlanması", BAP Arastırma Projesi, 2010-07-04 KAP01, Araştırmacı, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi