Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Evren A.A., Kaygısız F., Koçak Ö. , Aksel M. , Tan T. , "İstanbul’un Çatalca ilçesindeki mandacılık işletmelerinin etkinlik analizi", ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.65, pp.291-296, 2018 (Link)
Evren A.A., Ustaoğlu E., "Measures of Qualitative Variation in the Case of Maximum Entropy ", ENTROPY, vol.19, pp.204-204, 2017 (Link)
Tak N., Evren A.A., Tez M., Eğrioğlu E., "Recurrent type-1 fuzzy functions approach for time series forecasting", APPLİED INTELLİGENCE, vol.017, no.8, pp.1-10, 2017
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kılıç H., Evren A.A., "Comparing Shannon Entropies and Standard Deviations of The Order Statistics for Uncensored, Semicensored and Censored Distributions", International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS) , vol.5, pp.106-111, 2018 (Link) (Abstract)
Evren A.A., Ustaoğlu E., Bayer A.Z., "PİYASALARIN YOĞUNLAŞMA DERECELERİNİN BELİRLENMESİNDE ENTROPİ KAVRAMINDAN TÜRETİLEN HERFINDAHL-HIRSCHMANN VE BENZERİ EGEMENLİK ÖLÇÜLERİ", Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, no.1, ss.1-13, 2018 (Link)
Tetik Küçükelçi D., Evren A.A., "A Comparison Between Mıcrosoft Excel Solver and Ncss, Spss Routines for Nonlinear Regression Models", Journal of Engineering Technology and Applied Sciences, vol.2, pp.91-100, 2017
Tetik Küçükelçi D., Evren A.A., "Differential Evolution Algorithm for Nonlinear Regression Models", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences , vol.7, no.2016, pp.263-270, 2016
Evren A.A., Ustaoğlu E., "On Asymptotic Normality of Entropy Measures", International Journal of Applied Science and Technology, vol.5, pp.31-38, 2015 (Link)
Evren A.A., Dinçer G., "Do some relative entropy measures coincide in determining correlations or associations for metric data?", Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, Vol.4 No.1, s 97-108 2015, vol.4, pp.97-108, 2015 (Link)
Ustaoğlu E., Evren A.A., "On Some Relative Entropy Statistics", Journal of Administrative Sciences and Policy Studies, vol.3, pp.75-90, 2015 (Link)
Gahayr K.M., Evren A.A., "Bayesian estimation for multinomial logistic regression", Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, Vol.4 No.2, s 49-59, 2015, vol.4, pp.49-59, 2015 (Link)
Evren A.A., "İstatistiksel Entropi ve Markov Zincirleri", n’den N’ye Gezinti İstatistik Dergisi, cilt.2, ss.24-29, 2013 (Link)
Evren A.A., Yıldız D., "İstatistik Bölümü Öğrencilerinin İstatistik Bölümlerinden Duyduğu Memnuniyet Üzerine Bir Araştırma", n’den N’ye Gezinti İstatistik Dergisi,, cilt.2, ss.42-47, 2013 (Link)
Evren A.A., "Some Applications of Kullback-Leibler and Jeffreys' Divergences in Multinomial Populations", Journal of Selcuk University natural and Applied Science, vol.1, pp.48-58, 2012 (Link)
Evren A.A., Tuna E., "A Comparison between Entropy-Based Association Measures and other Qualitative Association Measures", Selcuk Journal of Applied Mathematics, vol.Özel sayı, no.Nisan 2012, pp.3-17, 2012
Evren A.A., Tekşen Ü.M., "Artificial Neural Network and Entropy Approach in Nonlinear Fuzzy Regression", Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, vol.1, no.1, pp.14-29, 2012
Evren A.A., Tuna E., "On Some Properties of Goodness of Fit Measures Based on Statistical Entropy", International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, vol.13, pp.192-205, 2012 (Link)
Evren A.A., Tuna E., "Some Applications of Entropy - Based Statistics in Linear Regression Analysis", Journal of Selçuk University Natural and Applied Sciences, vol.1, pp.39-53, 2012
Tuna E., Evren A.A., "Yarıparametrik Kısmi Doğrusal Panel Veri Modelleriyle Uluslar arası Göç", Ekonometri ve İstatistik Dergisi, ss.95-113, 2011
Evren A.A., Tuna E., "On Some Measures of Qualitative Variation and Entropy", Selcuk Journal of Applied Mathematics, vol.Özel sayı, no.Kasım 2011, pp.60-71, 2011
Evren A.A., Yildiz D., "Socioeconomic Status (SES) Scores of Turkish Statistics Students", İstatistik Araştırma Dergisi, cilt.7, ss.87-100, 2010
Evren A.A., Yildiz D., "On Some Reform Initiatives on Statistics Education throughout the World", Selcuk Journal of Applied Mathematics, vol.10, no.Ocak 2019, pp.95-106, 2009
Evren A.A., Tuna E., "On Some Measures of Nonlinearity in Regression Analysis", AMSE-Modelling, Best of Book 2006, vol.AMSE, no.2006, pp.40-51, 2006
Evren A.A., "Nonlineerliğin Saptanmasında ile İlgili Bazı Testler", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.51, ss.97-114, 2001
Evren A.A., "Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri Üzerine Bir Not", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.137-156, 2001
Evren A.A., "Box-Cox Dönüşümü ile Regresyon Modelinin Biçimlendirilmesinde Bazı Sorunlar", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.50, ss.167-184, 2000
Evren A.A., "Kalıntı Analizi ile Regresyon Fonksiyonundaki İlişkinin Belirlenmesi", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.50, ss.185-196, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Evren A.A., Yildiz D., "On Some Applications of Entropy in Statistics", IBS-EMR (International Biometrical Society-East Mediterrannean Region) 2009 Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , vol.0, no.0, pp.0-
Evren A.A., Tuna E., "Entropiye Dayalı Birliktelik Ölçülerinin Diğer Nitel Birliktelik Ölçüleri ile Kıyaslanması", III. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, KONYA, TÜRKIYE, - , cilt.Özel sayı, no.Özel sayı, ss.0-
Evren A.A., "", , ,
Çakır Yıldız N., Yildiz D., Evren A.A., "Türkiye’deki İstatistik Bölümlerinin Belirli Etkenler Açısından Karşılaştırılması", I. Ulusal Konya Selçuk Üniversitesi Ereğli Kemal Akman Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, KONYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.363-
Evren A.A., "İstatistik'te Bazı Olasılık Eşitsizliklerinin Uygulamaları", II Ulusal Konya Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, KONYA, TÜRKIYE, - , cilt.2, no.1-388, ss.0-
Evren A.A., "Entropinin İstatistikte Bazı Uygulama Alanları", II. Ulusal Konya Eregli Kemal Akman Tebliğ Günleri , KONYA, TÜRKIYE, - , cilt.2, no.1-414, ss.0-
Yildiz D., Çakır Yıldız N., Keskin M.V. , Evren A.A., "Istatistik Bölümü Ögrencilerinin Istatistiksel Düsünme Becerileri Üzerine Bir Degerlendirme", Xth International Statistics Days Conference (ISDC’2016), GİRESUN, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2016, pp.49-49 (Link)
Evren A.A., Tuna E., "Bazı Nitel Değişkenlik Ölçüleri ve Örnekleme Dağılımları Üzerine", III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, KONYA, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2011, ss.1-1
Evren A.A., Yildiz D., "İstatistik Bölümü Öğrencileri Anketi ve Öğrencilerin İstatistik Bölümlerinden Duyduğu Memnuniyet Üzerine Bir Faktör-Regresyon Modeli", 18. TÜİK İstatistik Araştırma Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2009, ss.34-46
Tuna E., Evren A.A., "Ülkelerin Tarimsal Faaliyetlerinin Modellenmesinde Sapan Değer Analizi", 4.İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2005, cilt.1, ss.400-401
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Evren A.A., "Olasılık ve Çok Değişkenli Olasılık Dağılımlarına Giriş", , Yıldız Teknik Üniv., İstanbul,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi