Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat fakültesi, 2007 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat fakültesi, 2001 - 2007
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat fakültesi, 1996 - 2007
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat fakültesi, 1986 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 01.04.2010 - 10.10.2014
VERDİĞİ DERSLER
Su Yapıları Tasarımı, Lisans, 2016-2017
Kentsel altyapı Sistemlerinin Hidroliği, Lisans, 2016-2017
Drenaj Tekniği, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.Önen, "Hareketli Tabanlı Akarsularda Yanal Akımın Hidrodinamiğinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, E.Özkan, "Labirent Yan Savaklarda Savak Katsayısının Tayin Edilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, B.İzgi, "Kıvrımlarını Geçen Kutu Kesitli Boru Hatları Civarında Oyulma Derinliklerinin Tayini", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, M.İsmailoğlu, "Akarsu Kıvrımlarını Geçen Dairesel Kesitli Boru Hatları Etrafında Oyulma Derinliklerinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, İ.Yildirim, "Akarsuları Geçen Boru Hatlarındaki Yerel Oyulmanın İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, R.Şanli, "Bursa Yerleşimi Kanalizasyon Sisteminin Infoworks Modeli ile Analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, H.Aksu, "Hareketli Tabanlı Kanallarda Yan Savak Akımının İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, S.Akdeniz, "Batı Akdeniz Bölgesi Akarsularına Sentetik Birim Hidrograf Metotlarının Uygulanması"", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1998.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi