Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Hidrojenin Depolanması ve Üretimi Amacıyla Boran Türevi Bileşiklerin Sentezlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2019-3476, Yönetici, Devam Ediyor
"Boranes for carbon dioxide transformation into valuable feedstocks (B-CO2)", Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBİTAK 2509 - 218M181, Yönetici, Devam Ediyor
"Katalitik Faktörlerin Boyar Madde Giderimi Üzerine Etkisinin Deneysel Tasarımda İstatistiksel Yöntemler ile İncelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3461, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Amonyum Boran Kompozit Pelletlerin Hazırlanması ve Hidrojen Enerji Sisteminde Kullanımı", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-3027, Yönetici, 2018
"Ahşap koruma amaçlı bor içeren çubukların üretimi ve özelliklerin belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 3107, Yönetici, Devam Ediyor
"Kolemanit Esaslı Bor Çubuklarının Ahşap Yapı Elemanlarında Kullanımın İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 3109, Yönetici, 2019
"Bor Minerallerinden Hazırlanacak Bor Çubuklarının Odun İçerisinde Difüzyon Özelliklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi ", TÜBITAK Projesi, 4116O149 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sentetik Çift Tabakalı Hidroksitlerin (LDH) Fonksiyonelleştirilmesi Üzerine Optimizasyon Çalışmaları", BAP Diğer, 23682, Araştırmacı, 2018
"MAGNEZYUM ATIKLARINDAN HİDROJEN ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ", BAP Y.Lisans, 2016-07-01-YL05, Yönetici, 2017
"Yanmaya karşı dirençli ahşap esaslı levha üretiminde bor minerallerinin kullanımı (FYD-2016-21137)", , , Araştırmacı, 2018
"Hidrofobik Karakterli Gaz Beton Üretimi", BAP Arastırma Projesi, 2015-07-01-KAP-02, Araştırmacı, 2017
"Hidrofobik Aerojellerin İnşaat Sektöründe Yalıtım Amaçlı Sıva Olarak Kullanımının İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2017
"Magnezyum Atıklarından Hidrojen Üretimi İçin Farklı Metal Tuzlarının Etkisinin İncelenmesi ve Hidroliz Reaksiyon Parametrelerinin Belirlenmesi", BAP Diğer, 2014-07-01-GEP02, Yönetici, 2016
"Faklı Işın Kaynakları İle Polimerize Edilen Bulk Fill Rezin Kompozitlerin Termal, Mekanik, Yapısal ve Spektral Özelliklerinin In vitro İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2015
"Electrospinning yöntemiyle Co, Cu ve Ni içerikli nano katalizörlerin sentezi ve hidrojen üretiminde katalitik aktivitelerin incelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2016
"Bor Minerallerinin Çeşitli Odun Esaslı Kompozitlerde Kullanımı: Bor Yıkanma Testleri", , , Araştırmacı, 2016
"Bor içerikli katalizörlerin sol-jel tekniğiyle sentezi ve amonyum boran (NH3BH3) hidrolizi için kullanımının incelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2013
"Hidrojen Depolama İçin Amonyum Boran (NH3BH3) Üretimi Ve Proses Optimizasyonu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BOREN- 2012.Ç0324, Araştırmacı, 2013
"Farklı bölgelerden alınan uçucu küllerin ağır metal iyonlarının adsorbans üzerinde etkilerinin incelenmesi", , , Araştırmacı, 2015
"Elektrik İletkenliğine Sahip Boya ve Isıtıcı Sistemin Oluşturulması, Üretilmesi ve Bunun Yeni Nesil Seramik Üzerine Uygulanması", SAN TEZ, , Araştırmacı, 2014
"Düşük Maliyetli Yüksek Verimli Hidrofobik ve Nano Yapılı Yeni Çinko Borat Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi", , , Araştırmacı, 2012
"Bor Katkılı Yarı İletken Alaşımlar Kullanılarak Nanokompozit Ve Nanokristal Malzemelerin Üretimi", , , Araştırmacı, 2012
"Tetra Pak Ambalaj Atiklarindan Üretilen Kompozit Malzemelerin Kimyasal, Mikrobiyolojik, Yanma ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi", , , Araştırmacı, 2013
"Çeşitli Bileşiklerden Hidrojen Üretimi ve Yakıt Pili Geliştirilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 23-DPT-07-01-02, Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi