Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Bozkurt, "1908-1928 YILLARI ARASINDA BATI DİLLERİNDEN OSMANLI TÜRKÇESİNE ÇEVRİLEN ROMANLARDA MUKADDİME GELENEĞİ", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, A.Özkan, "Edebiyat Çevirilerinin ve Çevirmenlerinin Görülebilirliklerinin/Görülmezliklerinin Çeviribilim Bağlamında İrdelenmesi: Kayboluşlardaki Varoluşlar", , , Ocak, 2016.
Doktora, N.Alimen, "Bir Yönlendirme Aracı Olarak Çeviri", , , Ocak, 2016.
Doktora, R.Hosseini, "“Tanzimat’tan Harf Devrimine Kadar Çevirisi Yapılan Tarih Kitaplarında Ön Söz/Son Söz Geleneği ve Çeviri Yoluyla Tarih Yazma”", , , Ocak, 2016.
Doktora, B.Tellioğlu, "Çeviride ‘Makul’, ‘Makbul’ ve ‘Müphem’: Çeviri Etiği, Meslek İlkeleri ve Bireysel Ahlak", , , Ocak, 2016.
Doktora, Ç.Kurt, "Türkiye'de Moliere'in Yeniden Yazımı", , , Ocak, 2016.
Doktora, S.Öner, "Çeviri yoluyla kanun yapmak: 1858 tarihli Osmanlı Ceza Kanunu'nun 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu'ndan çevrilmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Sirkecioğlu, "Osmanlıcada La Fontaine: Mehmed Ali çevirisi üzerine betimleyici bir çalışma", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, T.Özel, "Çeviribilim ışığında bir edebiyat metninin çevirmen kararları ve dayanakları açısından irdelenmesi: İstanbul", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi