Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bildirici M.E., Alp S., "MEASUREMENT OF FILTERS' EFFICIENCIES AND APPLICATION OF NNSFDI METHOD", EKONOMSKA ISTRAZIVANJA-ECONOMIC RESEARCH, vol.25, pp.937-957, 2012
Alp S., "Using Linear Goal Programming in Surveying Engineering for Vertical Network Adjustment", International Journal of the Physical Sciences, vol.6, pp.1982-1987, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Alp S., Ozkan T.K., "Modelling of Multi-Objective Transshipment Problem with Fuzzy Goal Programming", INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORTATION, vol.6, pp.9-20, 2018
Alp S., Aykaç Alp E., "The Analysis of Actual and Expected Inflation in Turkey", Advances in Economics and Business, vol.5, pp.233-237, 2017
Alp S., Sedefoğlu M., "Bireysel Kredi Türlerine Göre Kredi Verme Kararını Etkileyen Faktörlerin Agırlıklarının Bulanık Analitik Hiyerarsi Prosesine Göre Belirlenmesi", Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, cilt.7, ss.40-55, 2017
Karaca M.E., Alp S., "Markov Zincirleri Yöntemi Kullanılarak Altın Fiyatları ile BIST 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi", Muğla Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.1-12, 2017
Öz E., Güzel N., Alp S., "An Alternative Approach to the Solution of Multi-Objective Geometric Programming Problems", Open Journal of Optimization, pp.11-25, 2017 (Link)
Şentürk S., Alp S., "Mobil Operatör ve Internet Servis Saglayıcı Tercihlerinin Markov Zinciri Yöntemi ile Analizi", Gaziosmanpasa Bilimsel Arastırma Dergisi, cilt.13, ss.133-151, 2016
Çetin N.G., Alp S., "Cep Telefonu Marka Tercihlerinin Markov Zincirleri ile Analizi", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.126-138, 2016
Öz E., Alp S., Güzel N., "An Alternative Solution to Multi Objective Linear Fractional Programming Problem by Using Geometric Programming Technique", Mathematical Theory and Modeling, vol.6, pp.1-12, 2016 (Link)
Yilmaz F., Alp S., "Underlying Factors of Occupational Accidents: The Case of Turkey", Open Journal of Safety Science and Technology, vol.6, pp.1-10, 2016 (Link)
Alp S., Kiral Özkan T., "Job Choice with Multi-Criteria Decision Making Approach in a Fuzzy Environment", International Review of Management and Marketing, cilt.5, ss.165-172, 2015
Kiral Özkan T., Alp S., "Determining A Most Convinient Location for Campus By Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process", Journal of Management, Marketing and Logistics, vol.1, pp.90-110, 2014 (Link)
Alp S., Yavuz E., Ersoy N., "Vertical Network Adjustment Using Fuzzy Goal Programming", International Journal of Engineering And Applied Sciences, vol.4, pp.1-10, 2013 (Link)
Alp S., Erdin Gündoğdu C., "Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Uygulaması", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, pp.7-25, 2012 (Link)
Alp S., Engin T., "Trafik Kazalarının Nedenlerin ve Sonçları Arasındaki İlişkinin TOPSIS ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Analizi ve Değerlendirilmesi", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.65-87, 2011 (Link)
Öz E., Alp S., "Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Elektronik Market Tercihlerinin İncelenmesi", İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.114-130, 2010 (Link)
Alp S., "İdare ve Vergi Mahkemelerindeki Dava Süreçlerinin Markov Geçiş Modeli", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.347-361, 2010
Alp S., Yavuz E., Ersoy N., "Network Adjustment in Surveying Engineering : Linear Goal Programming Versus Least Squares", Surveying and Land Information Science, vol.70, pp.29-37, 2010 (Link)
Alp S., "Markov Zinciri Yöntemi İle Taşınabilir Bilgisayar Tercihlerinin Analizi", Sakarya Üniversitesi SBE Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.4, ss.37-56, 2009
Alp S., "Yatırım Araçları Tercihlerinin Markov Analizi ile Yorumlanması", Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi,, cilt.11, ss.11-125, 2008
Alp S., "Doğrusal Hedef Programlama Yönteminin Otobüsle Kent İçi Toplu Taşıma Sisteminde Kullanılması", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.73-91, 2008 (Link)
Alp S., Erdin Gündoğdu C., "Ceza Mahkemelerinin Dava Sayılarının Görev Ayırımı ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımlarının Monte Carlo Simülasyonu Kullanılarak Tahmin Edilmesi", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.55-68, 2007 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Mutlu N.G., Alp S., Altuntaş S., "TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YAŞANAN İŞ KAZALARININ VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI İLE ANALİZİ", 3 INTERNATIONAL CONGRESS ON OCCUPATIONAL SAFETY AND SECURITY, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Nisan 2018, pp.99-100 (Link)
Alp S., "Bir Beton Barajdaki Yatay Hareketlerinin Markov Zincirleri Yöntemi ile Analizi", 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH, AND STATISTICS, , Mayıs 2012
Alp S., Engin T., "Trafik Güvenliğini Etkileyen Kriterlerin AHP ve Bulanık AHP Yöntemleri Kullanılarak Analizi", 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH, AND STATISTICS, Gazi Mağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Mayıs 2012, pp.12-29
Alp S., "Sektörel Büyüme Oranlarının GSMH Büyüme Oranına Etkilerinin Doğrusal Hedef Programlama Yöntemi ile Analizi", 11. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, TÜRKİYE, Mayıs 2010
Alp S., "Tanzimattan Günümüze Eğitim", YTÜ, Türkiye Ekonomisinin Sorunları Sempozyum Dizisi-3, Tarihi, Siyasi, Sosyal Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi, TÜRKİYE, Mayıs 2010
Alp S., "Kent İçi Otobüsle Toplu Taşıma Sistemi İçin Bir Doğrusal Hedef Programlama Modeli Önerisi", Çankaya Üniversitesi 1. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, TÜRKİYE, Nisan 2008
Alp S., "Türkiye'de Eğitim Sürecinin Markov Geçiş Modeli", 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, TÜRKİYE, Mayıs 2007
Alp S., "Stokastik Süreç ve Regresyon Analizi Hatalarının Karşılaştırılması", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS2005, TÜRKİYE, Kasım 2005, cilt.1, ss.678-685
Yavuz E., Alp S., "Türkiye'deki Meslek Yüksekokullarının Meslek Lisesi Kaynaklı Problemleri", IVETA (International Vocational Education and Training Association), , Ekim 2003, vol.1, pp.89-93
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Alp S., "Jeodezik Problemlerin Çözümünde Visual Basic ve Delphi", , YTÜ Basım Yayın Merk, İstanbul,
Alp S., "Hukuk Terimleri Sözlüğü", , Türkmen Kitabevi, İstanbul,
Alp S., "Algoritmalar ve Programlamaya Giriş", Umuttepe Yayınlar, KOCAELİ, 2015
Alp S., Kilitci A., "C Programlama Dili", Umuttepe Yayınları, İSTANBUL, 2015
Alp S., Kilitci A., "C Programlama Dili", , Umuttepe Yayınları, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler Binası Z-16 Kocaeli, 2015
Alp S., Kilitci A., "Algoritmalar ve Programlamaya Giriş", , Umuttepe Yayınları, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler Binası Z-16 Kocaeli, 2015
Alp S., Özdemir S., Kilitci A., "Veritabanı Yönetim Sistemleri", , Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011
Öz E., Alp S., "Sistem Analizi ve Tasarımı", , Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010
Yarmali E.S., Alp S., Öz E., "Ansiklopedik Ekonomi Terimleri Sözlüğü", , Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010
Kavakli K., Öz E., Alp S., "Bilgisayar Teknolojileri ve Microsoft Office 2007 Kullanımı", , Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi