Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şen A., Süleymanoğlu B., Soycan M., "Unsupervised extraction of urban features from airborne lidar data by using self-organizing maps", SURVEY REVIEW, vol.00, no.00, pp.1-9, 2018 (Link)
Gokgoz T., Şen A., Memduhoglu A., Hacar M., "A New Algorithm for Cartographic Simplification of Streams and Lakes Using Deviation Angles and Error Bands", ISPRS International Journal of Geo-Information, vol.4, pp.2185-2204, 2015 (Link)
Şen A., Gokgoz T., "An experimental approach for selection/elimination in stream network generalization using support vector machines", GEOCARTO INTERNATIONAL, vol.30, pp.311-329, 2015
Şen A., Gokgoz T., Sester M., "Model generalization of two different drainage patterns by self-organizing maps", CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE, vol.41, pp.151-165, 2014
Gumus K., Şen A., "Comparison of Spatial Interpolation Methods and Multi-Layer Neural Networks for Different Point Distributions on a Digital Elevation Model", Geodetski Vestnik, vol.57, pp.523-543, 2013 (Link)
Şen A., Guemuesay M.U., Kavas A., Bulucu U., "Programming an Artificial Neural Network tool for spatial interpolation in GIS - A case study for indoor radio wave propagation of WLAN", SENSORS, vol.8, pp.5996-6014, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gümüş K., Şen A., "Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluğunu Etkileyen Faktörlerin Varyans Analizi İle İstatiksel Olarak İncelenmesi", Nigde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.46-58, 2017 (Link)
Şen A., Ekinci V., "Realization of Earthquake Vulnerability Analysis in Structure Scale with Fuzzy Logic Method in GIS: Kadikoy, Maltepe and Prince Islands Sample", International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.3, pp.40-56, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kayran B., Şen A., "SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ KULLANILARAK HAVZA SINIRLARININ BELİRLENMESİ ve İSTATİSTİKSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI", 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, ADANA, TÜRKIYE, 8-10 Mart 2019, pp.70-84 (Link)
Beşiktepe M., Gülcemal E. , Kaya M.F., Şen A., "3B-CBS için 3B Kapalı Alan Navigasyonu", VII. Uzaktan Algılama CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2018, ss.19-20
Şen A., "Comparison of past and present maps of Istanbul historic peninsula in GIS, based on the insurance maps of Jacques Pervititch", 12th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage, Venedik, ITALYA, 26-28 Nisan 2017, pp.15-28 (Link)
Şen A., "Spatial Statistics for Model Generalization of Stream Networks in GIS", Çanakkale Onsekiz Mart University Internatıonal Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.0-0 (Link)
Bayram B., Şen A., Selbesoğlu M.O., Varna I., Petersons P., Aykut N.O., et al., "Comparison of Two Simplification Methods for Shoreline Extraction from Digital Orthophoto Images", 4th International Workshop on GeoInformation Science GeoAdvances 2017, KARABÜK, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2017, pp.0-0 (Link)
Şen A., Gokgoz T., "Determining Weights of the Attributes in Model Generalization of River Networks", , , Ağustos 2013
Şen A., Gökgöz T., "Kümelemede Normalleştirmenin Etkisi", , TÜRKİYE, Mayıs 2013
Onden I., Gungor Sen C., Şen A., "Integration of Integer Programming with GIS Analyzing Abilities for Determining the Convenience Levels of Retail Stores", , , Mayıs 2012
Şen A., Gokgoz T., "Clustering Approaches for Hydrographic Generalization", , , Ocak 2012, pp.241-260
Şen A., Onden I., Gokgoz T., Sen C., "A GIS Approach to Fire Station Location Selection", , , Mayıs 2011
Şen A., Gokgoz T., "Hydrographic Selection/Elimination in Automated Generalization by Using Artificial Neural Networks", , , Temmuz 2011
Gumusay M.U., Şen A., Bulucu U., Kavas A., "Electromagnetic Coverage Calculation in GIS", , , Mayıs 2007
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Selçuk M., Başaraner A.M., Şen A., "Genç Kuşak Haritacıların Yüzyıla Bakışı", YTÜ'nün Türk Haritacılığına Katkıları, Selçuk, M., Ed., Yıldız TeknikÜniversitesi Basım-Yayın Merkezi, Istanbul, ss.181-196, 2014
DİĞER YAYINLAR
Şen A., Gökgöz T., "Hidrografik Genelleştirmede Seçme/Eleme İşlemi için Yapay Sinir Ağı Yöntemlerinin Uygulanabilirliği", Sunum, ss.0, 2012
Şen A., Gümüşay M.Ü., "CBS Ortamında Elektrik Alan Şiddetlerinin Konumsal Enterpolasyonu İçin Yapay Sinir Ağı Algoritmasına Uygun Arayüz Geliştirme ve Kablosuz Yerel Ağların Analizi", Sunum, ss.0, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi