Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
I. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi E-Bildiriler Kitabı, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.05.2015 - 08.05.2015
Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.04.2014 - 08.01.2015
Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.05.2013 - 08.01.2015
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Tanbûrî Cemil Bey Sempozyumu / Tanbûrî Cemil Bey'den Günümüze İstanbul Kemençesi Kayıtlarındaki Tınısal Karakteristiğin Spektrum Analizi Yöntemi İle Ölçümü ve Mukayesesi, İstanbul, Ekim 2016
Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu / Müzik Yapan İnsanların Yaşantısını Anlama Aracı Olarak Filmler: İki Film Üzerinden Topluma Uyum, İstanbul, Mayıs 2014
"Sanatı Yönetmek" Uluslararası Sanat Sempozyumu / Türk Makam Müziğinde Yöneticilik, Şeflik ve Sanat Yönetmenliği, İstanbul, Kasım 2014
Ölüm, Sanat ve Mekân Sempozyumu IV / Türk Tasavvuf Müziğinde Ölüm Teması, İstanbul, Kasım 2013
Cüneyd Orhon Uluslararası Kemençe Sempozyumu / Kemençe Eğitiminde Metodoloji Sorunu, İstanbul, Aralık 2010
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
BİLİMSEL ARAŞTIRMA / ÇALIŞMA GURUBU ÜYELİKLERİ
Eğitim-Öğretim Komisyonu Mevzuat Çalışma Grubu, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, , Nisan 2018 - Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi