Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eruzun Özel A., "Türk Makam Müziğinin Çalgılarından Kemençenin Öğrenimi İçin Dijital Bir Materyal Geliştirme Önerisi", Darulfunun İlahiyat (Eski Adı: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi), vol.29, no.-, pp.109-130, 2018 (Link)
Eruzun Özel A., "Kemençe İle Eser İcralarından Hareketle Tanburi Cemil Bey'in Tavır Özellikleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.-, pp.283-298, 2010 (Link)
Eruzun Özel A., "Tanbûrî Cemil Bey'in Kemençe İcrası (Nota - İcra Farklılığı)", Mûsikîşinas Dergisi, cilt.7, ss.76-86, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Eruzun Özel A., Güneşer O., "TANBURÎ CEMİL BEY DEN GÜNÜMÜZE İSTANBUL KEMENÇESİ KAYITLARINDAKİ TINISAL KARAKTERİSTİĞİN SPEKTRUM ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ VE MUKAYESESİ", Tanbûrî Cemil Bey Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, cilt.5, no.189, ss.219-236 (Link) (Özet) (Abstract)
Eruzun Özel A., Yıldırım T.E. , "Müzik Yapan İnsanların Yaşantısını Anlama Aracı Olarak Filmler: İki Film Örneği Üzerinden Topluma Uyum", YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, vol.-, no.-, pp.263-275 (Link)
Eruzun Özel A., Özel Ö., "Türk Makam Müziğinde Yöneticilik (Şeflik) ve Sanat Yönetmenliği", YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Kasım 2014, vol.-, no.-, pp.43-49 (Link)
Eruzun Özel A., "Türk Tasavvuf Müziğinde Ölüm Teması", MSGSÜ - Ölüm, Sanat ve Mekân Sempozyumu 4, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Kasım 2013, cilt.4, no.-, ss.160-167 (Link)
Eruzun Özel A., "Kemençe Eğitiminde Metodoloji Sorunu", Cüneyd Orhon Uluslararası Kemençe Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2010, vol.7, no.-, pp.36-42 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Eruzun Özel A., Güneşer O., "Tanbûrî Cemil Bey ve İstanbul Kemençesindeki Tınısal Arayışı", 100. Yıl Dönümünde Üstâd-ı Cihân Tanbûrî Cemil Bey'e Armağan, Ayangil R., Ed., İBB Kültür A.Ş., İSTANBUL, ss.147-154, 2016 (Özet)
SANATSAL ETKİNLİKLER
Eruzun Özel A, "Türk Sazları Konuşuyor", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Ocak-2018.
Eruzun Özel A, "Türk Sazları Konuşuyor", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Şubat-2018.
Eruzun Özel A, "Fetih Konseri", Türk Sanat Müziği, Çalgı Resitali, Mayıs-2018.
Eruzun Özel A, "Rum Bestekarlar: Konstantinopolis Nefesleri, İstanbul Sedaları", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Kasım-2017.
Eruzun Özel A, "Türk Müziği Konseri", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Aralık-2017.
Eruzun Özel A, "Kubbealtı Hocaları Konseri", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Ekim-2017.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi