Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Erzurum ve Çevresindeki İnek Sütlerinde PCR Yöntemi ile Brucella abortus’un Belirlenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , ,
"Doğu Anadolu Tıbbı Bitkilerine Ait Bazı Türlerin Ames/Salmonella Mikrozom Testi Kullanılarak Antimutajenik ve Antikarsinojenik Özelliklerinin Saptanması", TÜBITAK Projesi, , ,
"Türkiye’nin Çeşitli Termal Kaynaklarından İzole Edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler Tanısı, Karakterizasyonu Ve Tarımsal Uygulamalarda Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , ,
"Termofilik bakterilerden, Endüstriyel Önemi Olan, Alkalen Fosfataz, Ve Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Aktivitelerinin Aranması, Tanılanması", Bilimsel Araştırma Projesi, , ,
"Kafeik Asit Fenetil Ester Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi", , , ,
"Erzurum yöresinde antimutajen ve antikarsinojen özellikleri tespit edilen Mentha longifolia L. Hudson ssp. longifolia ve Origanum vulgare ssp. vulgare türlerinden etken maddelerin izolasyonu ve tanılanması", TÜBITAK Projesi, , ,
"Doğu Anadolu Tıbbı Bitkilerine Ait Bazı Türlerin Ames/Salmonella Mikrozom Testi Kullanılarak Antimutajenik Ve Antikarsinojenik Özelliklerinin Saptanması", Bilimsel Araştırma Projesi, , ,
"Erzurum Ve Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Biyolojik Aktivitelerinin Ve Genetik Profillerinin Belirlenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , ,
"LİNOLEİK ASİT İZOMERAZ ENZİM GENİNİN KLONLANMASI VE TRANSFORMASYONU", TÜBITAK Projesi, 2209-A, Danışman, Devam Ediyor
"Cinsel Saldırılarda Adli Kimliklendirme: Yeni Nesil Dizileme Teknikleri İle Mikrobiyom Analizi", TÜBITAK Projesi, 118S890, Danışman, Devam Ediyor
"PLGA Enkapsüle Juglon Nanopartiküllerinin Antibiyofilm Aktivitesinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3101, Yönetici, Devam Ediyor
"Semen Antioksidan Kapasitesi, Sperm DNA Hasarı ve Sperm Mitokondrial DNA Mutasyon Analiz Yöntemlerinin Optimizasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3260, Yönetici, 2018
"Brusellozis’e Karşı Endemik Rekombinant Omp25 Proteinin Üretimi", TÜBITAK Projesi, 116S471, Yönetici, 2018
"İn VitrO Biyolojik Aktivite Çalışması:Sinapik Asit Yüklü Nanopartiküller", TÜBITAK Projesi, 117Z016, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Üretim ve Saklanmalarında Farklılık Gösteren Biber ve Domates Salçalarında Aflatoksin Miktarlarının LC-MS ve ELISA Yöntemleriyle Tayinleri ", BAP Arastırma Projesi, 2015-01-07-KAP04, Araştırmacı, 2018
"Nanopartikül Sistem içinde Kateşin Molekülünün Antigenotoksik Aktivitesinin Değerlendirilmesi ", BAP Arastırma Projesi, 2015-01-07-KAP-02, Yönetici, 2017
"Bazı Endemik Centaurea L. (Asteraeceae) Türlerinin Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve İlaç Sanayinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 2015-01-07-KAP05, Araştırmacı, 2018
"Antimikrobiyal Tedaviye Yönelik Olarak Juglonun Biyouyumluluğunun Biyoyararlılığının Artırılması", TÜBITAK Projesi, 114Z093, Araştırmacı, 2014
"Biyobozunur Nanopartiküler Sistemlerin Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi ", BAP Arastırma Projesi, 2015-01-07-KAP03, Yönetici, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi