Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "Dil Eğitim Materyali Olarak Hazırlanan Bir Romanın Çeviri Stratejisi Djinn un trou rouge entre les pavés disjoints", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, pp.180-195, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özcan L., Vergili A., "The Role of Translation in the Birth of Sociology in Turkey Bibliography of Turkish Translations of the Works of Emile Durkheim", Turkish Studies, vol.12, pp.43-64, 2017 (Link)
Özcan L., "The Birth and Development of Conference Interpretingin Turkey", RIELMA - REVUE INTERNATIONALE D’ETUDES EN LANGUES MODERNES APPLIQUEES, vol.1, no.1, pp.61-77, 2017 (Link)
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "La notion de ” l’xxinquiétante étrangeté” dans la traduction: une étude de cas", Frankofoni, pp.355-367, 2017
Güzelyürek Çelik P., Özcan L., "ÖSYS/ LYS 5 SINAVI’NIN ÇEVİRİBİLİM LİSANSPROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİ DİL PROFİLİAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, pp.397-412, 2017 (Link)
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "ALAIN ROBBE-GRILLET’NİN DJİNN, UN TROU ROUGE ENTRE LES PAVÉS DİSJOİNTS BAŞLIKLI ROMANINDAKİ SÖZLÜKSEL ALANLARIN ÇEVİRİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ", Turkish Studies, vol.12, pp.42-56, 2017 (Link)
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "La traduction culinaire en tant que transfert culturel Istanbul Cuisine Contemporaine entre Orient et Occident tout un monde de saveurs", Revue D'Etudes Françaises, vol.1, no.1, pp.80-87, 2014
Özcan L., "Çevirinin Sonuna Yolculuk", Granada Edebiyat Dergisi, cilt.1, ss.72-77, 2014
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "Determining Proficiency Level in Foreign Language Teaching: The Case of Translation and Interpretation Students", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.70, pp.288-304, 2013 (Link)
Özcan L., "Les deux faces d un meme medaillon La rencontre de deux auteurs", Synergies Turquie, vol.1, no.1, pp.121-130, 2011 (Link)
Özcan L., "Ekinsel Öğelerin Aktarımında Etnikmerkezcilik Sorunu Antoine Berman ve Genel Çeviri Kuramı", Çeviribilim ve Uygulamaları, vol.1, no.1, pp.156-181, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güzelyürek Çelik P., Özcan L., "Relever le défi de l’intraduisibilité par la stratégie traductive. Une étude de cas : traduire Djinn, un trou rouge entre les paves disjoints d’Alain Robbe-Grillet", 1er Congrès Mondial de Traductologie, Paris, FRANSA, 10-14 Nisan 2018, pp.3-4 (Link)
Özcan L., Ersöz Demirdağ H., Güzelyürek Çelik P., Demirel Z.E., Marmara F., "Enjeux sociaux, politiques et économiques de la circulation des traductions des œuvres de Flaubert en Turquie.", Flaubert Sans Frontières: Les traductions des oeuvres de Flaubert, Rouen, FRANSA, 2-3 Haziran 2016, vol.1, no.17, pp.227-252 (Link)
Ataseven F., Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "TOPLUMSAL KİMLİK İMGESİ OLUŞUMUNDA EDEBİYATIN ROLÜ", Uluslararası Çeviri Sempozyumu: DIŞA AÇILIM ARACI OLARAK ÇEVİRİYE KURAMSAL VE UYGULAMALI YAKLAŞIMLAR: TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÇEVİRİ YOLUYLA TEMSİLİ, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2015, pp.11-11
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "Edebiyatta Göçmen Kimliğine Sıradışı bir Bakış: Kati Hırşel", Turkish Migration Conference 2015, Praha, CEK CUM., 25-27 Haziran 2015, vol.1, no.1, pp.210-214 (Link)
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "Çevirinin Sınırları Dilsel Alanlar Üzerine Bir Çalışma", V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi. Mersin Üniversitesi -, MERSİN, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2014, pp.125-126
Özcan L., "Voyage en Orient de Gérard de Nerval effet de miroir Les passeurs Agents intellectuels et artistiques entre la France et la Turquie", Colloque International: Les passeurs: Agents intellectuels et artistiques entre la France et la Turquie, ANKARA, TÜRKIYE, 14-15 Kasım 2013, vol.1, pp.115-123
Özcan L., "Pandora nın Kutusu Pandora nın Kutusu Mitindeki Kadın İmgesinin Yazın Dünyasındaki Yansımaları", XI. Uluslararası Dil - Yazın - Deyişbilim Sempozyumu Sakarya Üniversitesi, SAKARYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2010, vol.1, pp.454-466
Özcan L., "Yazar Çevirmen İlişkisi Bir Efendi Köle İlişkisi mi Yoksa bir Efendi Efendi İlişkisi mi", Onuncu Uluslararası Dil, Deyiş, Yazınbilim Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2010, vol.2, pp.150-158
Özcan L., "La francophonie en Turquie (les entreprises françaises)", Colloque International Traduction et Francophonie(s), Traduire en francophonie, Rennes, FRANSA, 10-12 Eylül 2003, vol.1, no.1, pp.103-109
Özcan L., "Apport des analyses psychanalytiques a l activite traduisante Interdisciplinarite en Traduction", 2.Uluslararası Çeviribilim Sempozyumu: Çeviribilimde Alanlararasılık, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2002, vol.2, pp.251-261
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özcan L., Roux J.P., "Babur, Büyük Moğolları Tarihi", Çeviri, Dergah Yayınları; Kabalcı Yayınları (1. Baskı, 2008), İSTANBUL, 2018 (Link)
Özcan L., Eliade M., "Dinler Tarihine Giriş", Çeviri, Alfa Yayıncılık; Kabalcı Yayınları (1. Baskı, 2003), İSTANBUL, 2017 (Link)
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "Panorama des traduction en turc des oeuvres de Georges Simenon", in: Traduire la littérature belge francophone, Béatrice Costa Cathérine Gravet, Eds., Université de Mons, Mons, pp.165-193, 2017
Özcan L., Roux J.P., "Orta Asya Tarih ve Uygarlık", Çeviri, Kabalcı, İSTANBUL, 2016 (Link)
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "Edebiyatta Göçmen Kimliğine Sıradışı Bir Bakış Kati Hirşel", in: Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings, Ali Tilbe, İbrahim Sirkeci, Mustafa Ökmen, Pınar Yazgan Hepgül, Deniz Eroğlu, Eds., Transnational Press AP, London , Londra, pp.520-527, 2015 (Link)
Özcan L., Roux J.P., "Dinlerin Çarpışması", Çeviri, Kabalcı, İSTANBUL, 2014 (Link)
Özcan M.E., Güzelyürek Çelik P., Özcan L., Corbin A., "3.bölüm", Kokunun Tarihi, Mehmet Emin Özcan, Ed., Dost, Ankarak, ss.183-275, 2014 (Link)
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "Georges Simenon’xxun Türkçe’xxye Çevirileri: Fransız Polisiye Roman Çevirilerinin Türk Polisiye Türüne Etkisi", Edebiyatın İzinde Polisiye Edebiyat, Seval Şahin, Didem Ardalı Büyükarman, Ed., Bağlam, İstanbul, ss.172-179, 2013
Özcan L., Gygory M., "Türklerin Gelenekleri, Görenekleri ve Hinlikleri Üzerine Bir İnceleme ", Çeviri, Bilge Kültür Sanat, İSTANBUL, 2009 (Link)
Özcan L., Ersöz Demirdağ H., Güzelyürek Çelik P., Kastoryano R., " Çokkültürlülük Sınavı ", Avrupa'ya Kimlik , -, Ed., Bağlam Yayıncıllık, İstanbul, ss.260-288, 2009 (Link)
Özcan L., De Certeau M. , "Gündelik Yaşamın Keşfi - I", Çeviri, Dost Kitabevi Yayınları, ANKARA, 2009 (Link)
Özcan L., Kazancıgil A., Roux J.P., "Türklerin Tarihi", Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2007 (Link)
Özcan L., Köseoğlu G. , "İstanbul'da Bir El Yazması", Çeviri, Gita Yayınları, İSTANBUL, 2006 (Link)
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., Kahiloğulları A., Bottero A. , "3.Bölüm-Bize Bıraktıkları Miras", Eski Yakındoğu Sümer den Kutsal Kitap a , Mehmet Emin Özcan, Ed., Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.226-290, 2005 (Link)
Özcan L., Kazancıgil A., Roux J.P., "Orta Asya'da Kutsal Bitki ve Hayvanlar", Çeviri, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2005 (Link)
Özcan L., Köseoğlu G. , "Mahperi Sultan", Çeviri, Gita Yayınları, İSTANBUL, 2004 (Link)
Özcan L., Eliade M., "Asya Simyası", Çeviri, Kabalci Yayınevi, İSTANBUL, 2002 (Link)
Özcan L., Anamur H.B., "Bavullu Adam", Eugene Ionesco Toplu Oyunları 4, Prof. Dr. Hasan Bahri Anamur, Ed., Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, ss.125-209, 1999 (Link)
Özcan L., Maria C., Aktaş Ş., "Kral Ölüyor", Eugène Ionesco Toplu Oyunları 3, Hasan Bahri Anamur, Ed., Mitos/Boyut, İstanbul, ss.5-77, 1999
Özcan L., Chartier R., "Yeniden Geçmiş", Çeviri, Dost Kitabevi, ANKARA, 1998 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Özcan L., "Profil des maisons d édition ayant publié les traductions des oeuvres de Gustave Flaubert en Turquie", Sunum, pp.1, 2016 (Link)
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi nin Çeviribilim Öğrenci Profili Açısından Değerlendirilmesi", Sunum, ss.1, 2014
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "L'inquiétante étrangeté dans les oeuvres d Asli Erdoğan et ses traductions en français", Sunum, pp.1, 2014
Özcan L., Güzelyürek Çelik P., "Çeviribilim Eğitiminde Dil Düzeyi Sorunsalı", Sunum, ss.1, 2012 (Link)
Özcan L., "Düşlenen Bir İşbrliği: Çevirmen ve Yazar", Sunum, ss.1, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi