Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Güneybatı Anadolu Bölgesindeki Blok Hareketleri ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri ile Belirlenmesi,", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2012
"Asma Köprülerin İç ve Dış Yükler Altında Davranışlarının Sürekli Ölçü Yöntemleri İle İzlenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2007
"Davutpaşa Kampüsü, Dizi Nirengi ve Poligon Ağı ile Kalibrasyon Bazının Oluşturulması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2004
"RTK GPS Yönteminin Zaman, Ekonomi ve Doğruluk Bakımından Uygulanabilirliğinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2004
"Kıyı Çizgisi Değişiminin Belirlenmesi ve Kumlanma Problemi İçin Karaburun Örneği", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2006
"Nirengi Noktalarının Uydu Teknikleriyle İncelenmesi ve Hassasiyet Araştırması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi