Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Mühendislik ve Tasarım Ar-Ge Sektör Araştırması", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, YTÜ TTO, Yönetici, Devam Ediyor
"AFET OLAYLARINDA YARALILARIN ACİL SERVİSLERE ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK ROTA OPTİMİZASYONU VE ACİL SERVİS KAPASİTELERİNİN SİMÜLASYON TABANLI MODELLENMESİ: BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ UYGULAMASI", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, YTÜ_TTO, Araştırmacı, Devam Ediyor
"KAN DAĞITIM OPTİMİZASYONU", BAP Doktora, 2016-06-03-DOP02, Yönetici, Devam Ediyor
"İstanbul’da İnsani Yardim Organizasyonlari Depolarinin Merkezileştirilmesine Yönelik Afet Lojistiği Optimizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2015
"İthalatta Riske Dayalı Denetim Sistemi", , , Danışman, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi