Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ata E., Hoşbaş R.G., Pirti A., "Monitoring the Structural Deformation of Davutpasa Barrack by Using Geodetic Methods", TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.25, pp.944-947, 2018
Pirti A., Tunalioğlu N., Öcalan T., Hoşbaş R.G., "AN ALTERNATIVE METHOD FOR POINT POSITIONING IN THE FORESTED AREAS", SUMARSKI LIST, vol.140, pp.155-163, 2016 (Link)
Pirti A., Yücel M.A., Öcalan T., "TRANSRAPID AND THE TRANSITION CURVE AS SINUSOID", TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.23, pp.315-320, 2016 (Link)
Pirti A., "THE SEASONAL EFFECTS OF DECIDUOUS TREE FOLIAGE IN CORS-GNSS MEASUREMENTS (VRS/FKP)", TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.23, pp.769-774, 2016 (Link)
Pirti A., "MULTIPATH AND MULTIPATH REDUCTION IN THE OBSTRUCTED AREAS BY USING ENHANCED STROBE CORRELATOR (ESC) TECHNIQUE", TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.22, pp.509-519, 2015
Pirti A., Yücel M.A., Gümüş K., "TESTING REAL TIME KINEMATIC GNSS (GPS AND GPS/GLONASS) METHODS IN OBSTRUCTED AND UNOBSTRUCTED SITES", GEODETSKI VESTNIK, vol.57, pp.498-512, 2013
Pirti A., "The fourth degree parabola (Bi-quadratic parabola) as a transition curve", Technical Gazette, vol.19, pp.19-26, 2012
Pirti A., "EVALUATING THE REPEATABILITY OF RTK GPS MEASUREMENTS USING ANALYSIS OF VARIANCE", Geodetski Vestnik, vol.56, pp.427-442, 2012
Erenoglu R.C., Yucel M.A., Pirti A., Sanli D.U., "ON THE PERFORMANCE OF GNSS LEVELLING OVER STEEP SLOPES", BOLETIM DE CIENCIAS GEODESICAS, vol.18, pp.645-660, 2012
Pirti A., "Evaluating the repeatability of RTK GPS", Survey Review, vol.43, pp.177-186, 2011
Pirti A., "Evaluating The Repeatability of RTK GPS/GLONASS Near/Under The Forest Environment", Croatian Journal of Forest Engineering, vol.31, pp.23-33, 2010
Pirti A., "Real Time Kinematic GPS for Cadastral Surveying", Survey Review, vol.41, pp.339-354, 2009
Pirti A., "Multipath and Multipath Reduction in the Urban Environments (Especially for L1 Signal Processing)", Geodetski list, vol.63, 2009
Pirti A., "Evaluating the usage of RTK GPS Technique in the control of highway geometry", Geodetski List, vol.62, pp.237-248, 2008
Pirti A., "Accuracy Analysis of GPS Positioning Near the Forest Environment", Croatian Journal of Forest Engineering, vol.29, pp.189-201, 2008
Pirti A., "Performance Analysis of The Real Time Kinematic GPS (RTK GPS) Technique in a Highway Project (Stake-Out)", Survey Review, vol.39, pp.43-53, 2007
Pirti A., "Using GPS System Near The Forest and Quality Control", Survey Review, vol.38, pp.286-298, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ali Kazim T., Pirti A., Hoşbaş R.G., "Yeni Nesil Ölçme Sistemi ve Evrik GNSS", Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Jeodezi ve Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi,, ss.28-30, 2009
Pirti A., "Geçiş eğrisi olarak 4 dereceden Parabol", Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Jeodezi ve Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, ss.31-39, 2009
Pirti A., "Klasik Yöntemle Üretilmiş Kontrol Noktalarının Poligon Noktaları GPS Koordinatları ile Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Uygulama", Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Jeodezi ve Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2005
Aydin Ö., Ata E., Pirti A., "RTK GPS Sisteminin Poligon Ölçmelerinde Kullanımı", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2004
Pirti A., Aydin Ö., "Simpson Kuralının Geçiş Eğrileri Uygulamalarında Kullanımı", ıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 2000
Pirti A., "Geçiş Eğrisi olarak Sinüzoit", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ata E., Pirti A., Hoşbaş R.G., "Testing Height Accuray in CORS-TR Technique", XXVI FIG CONGRESS 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Pirti A., Hoşbaş R.G., Ata E., "Evaluation of the Accuracy and Performance of GPS/GNSS Antennas", XXVI. FIG CONGRESS 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Hoşbaş R.G., Pirti A., Ata E., "Surveying Instruments Used in Roman Civilization", XXVI. FIG CONGRESS 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Pirti A., "Multipah Mitigation using the Bandpass Filter Technique for GPS Applications", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, TÜRKIYE,
Pirti A., Ata E., "Investigating the Accuracy Analysis of Single Baseline RTK", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, ,
Pirti A., Kara K., "Mesleki Yeterlilik Sistemi Kapsamında Topoğraf Ulusal YeterliliğininDeğerlendirilmesi", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay, TÜRKIYE,
Pirti A., Ata E., "Evaluation of the Height Accuracy of Some Levelling Techniques", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, ,
Pirti A., "Ormanlık Alanlarda Kullanılabilecek Alternatif Konum Belirleme Yöntemlerininİncelenmesi", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKIYE,
Pirti A., "Millimeter Level Point Positioning in Forested Area", Ingenieurvermessungskurs 2017, ,
Tunalioğlu N., Pirti A., "Testing CORS System for Cadastral Surveying", The World Cadastre Summit, Congress & ExhibitionIstanbul, Turkey, İstanbuk, TÜRKIYE,
Öcalan T., Pirti A., "Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Harita Sektörüne Getirdikleri ve Durum Analizi", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,, Ankara, TÜRKIYE,
Hoşbaş R.G., Pirti A., Ersoy N., Öcalan T., "Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Hassas Geometrik Nivelman Yöntemiyle İzlenmesi 2007 2014 Yılları Arası", 7.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Çorum, TÜRKIYE,
Hoşbaş R.G., Erkaya H., Doğan U., Pirti A., Ersoy N., Gümüş K., "Barajların Yakın Çevrelerindeki Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi", HMKO 6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon, TÜRKIYE,
Hoşbaş R.G., Öcalan T., Pirti A., Ata E., Selbesoğlu M.O., "Tarihi Davutpaşa Kışlasında Yapısal Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi", 6.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon, TÜRKIYE,
Erkaya H., Hoşbaş R.G., Gülal V.E., Ersoy N., Doğan U., Soycan M., et al., "Dam Safety and Deformation Monitoring", TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, TÜRKIYE,
Erkaya H., Hoşbaş R.G., Ersoy N., Doğan U., Pirti A., Soycan M., et al., "Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri ile belirlenmesi", 12. Harita Bilimsel Kurultayı, Ankara, TÜRKIYE,
Aydin C., Erenoğlu R.C., Pirti A., Bayram B., Yücel M.A., Zerrin D., "What is Our Strategy to Perform a Sustainable Development in Education and Research Activities of Our Department", Shaping the Change XXIII FIG Congress, Münih, ALMANYA,
Pirti A., Aydin Ö., "Reduction of the Multipath Effects Antennas", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN,
Pirti A., Aykut N.O., "Using RTK GPS System near the Forest and under the trees", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World, Sofya, BULGARISTAN,
Pirti A., Aydin Ö., "Investigation the accuracy of RTK GPS in Multipath Environment", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN,
Aydin Ö., Pirti A., Soycan M., Soycan A., Ata E., "Karayolları Noktalarının GPS Sistemiyle Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi", I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE,
Pirti A., Aykut N.O., "Signal Attenuation of Forest Area for GPS Accuracy", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World, Sofya, BULGARISTAN,
Soycan M., Soycan A., Pirti A., Ata E., "GPS ile Ölçülen Baz vektörü ve Elipsoidal yükseklik Farkı Doğruluğunun Ölçü Süresine Bağlı olarak Araştırılması", I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE,
Pirti A., "The Criterions for Selecting Reference Points in RTK GPS Survey", FIG Working Week and 125th Anniversary of FIG, Paris, FRANSA,
Aydin Ö., Pirti A., Ata E., Soycan M., "The Use of Numerical İntegration Methods for Some Transition Curves", International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, ALMANYA,
Aydin Ö., Soycan M., Pirti A., Soycan A., "Determination of Satellite Orbits and Use of IGS Precise Orbits in Practice", International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, ALMANYA,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi