Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Şehir ve Bölge Planlama
Bölgesel Planlama
Toplumsal Yapı ve Değişme
Sosyoloji
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası
Bölge Planlama
Ekonomik Coğrafya
Kentsel Planlama
Kentsel / Yerel Siyaset
Kentsel Politika
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Urban Studies
Cultural Studies
Planning & Development
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi