Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Kentsel Arkeoloji Çalıştayı, Moderatör, , TÜRKIYE, 2018
Mimarlar Odası Kartal Yerel Yönetimler ve Kentleşme Paneli, Panelist, , TÜRKIYE, 2018
Tarlabaşı-Bir Kent Mücadelesi Paneli, Panelist, , TÜRKIYE, 2018
İstanbul 1. Konut Kurultayı, Moderatör, , TÜRKIYE, 2018
Kadir Has Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
AkademikKent: Kentler Sınırlarını Aşarken; İzmir Şehir Plancıları Odası, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
RC21 Leeds Conference, Moderatör, , INGILTERE, 2017
İstanbul Buluşmaları: Huzursuz Kentin Geçici Halleri, Moderatör, , TÜRKIYE, 2017
İstanbul Kent Sempozyumu'na Doğru Beyoğlu Çalıştayı, Panelist, , TÜRKIYE, 2017
Kentsel Dönüşüm: İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Mahallenin Güncel Portresi:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
TMMOB Mimarlar Odası: Mimarlık Semineri: 1969 Mimarlık Semineri Bağlamında Geleceğe Bakmak, Moderatör, , TÜRKIYE, 2016
Kentsel Dönüşüm: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Sekizinci Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Çevre ve Kültür 2015, Kültür Araştırmaları Derneği, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu: Müdahale, Mücadele ve Planlama; Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
TMMOB: Adana Kentsel Dönüşüm Paneli, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Arazi Yönetimi Günleri, 15-17 Kasım 2012, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
TMMOB Mimarlar Odası: Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2014
Uluslararası Barınma Hakkı Sempozyumu: TMMOB, Mimarlar Odası, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2013
İstanbul Seminerleri 2013, Bilgi Üniversitesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2013
Altüst İstanbul: 7. İstanbul Buluşmaları, Açılış Oturumu: Kentsel Dönüşüm ve Yerel Halk, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2013
TMMOB Mimarlar Odası, Kent Kültür ve Demokrasi Forumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2013
Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar ve Model Arayışları: Nilüfer Belediyesi , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2013
24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Dönüşüm Yaşama ve Mekana Etkileri: TBMM Mimarlar Odası, Bursa Şubesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
Kentsel Dönüşüm: Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
Küreselleşme Sürecinde Kent ve Mimarlık Sempozyumu, TMMOB, Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
International Workshop on Urbanization:Yıldız Teknik Üniversitesi ve Leibniz-Institut für Landerkund, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
ECTP-CEU Spring 2012 General Assembly: Şehir Plancıları Odası, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
MSGSÜ Mor Baykuş Etkinlikleri, Panel: Kent, Kadının Gündelik Yaşam Emeği ve Sözlü Kültür, Panelist, , TÜRKIYE, 2012
İstanbul Studies Center, Kadir Has Üniversitesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
Çarşamba Seminerleri: MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
Panel: Bursa Kenti Nasıl Dönüşecek?, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
Mimarlık ve Kent Sempozyumu: TMMOB Mimarlar Odası, Diyarbakır Şubesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2011
Kent ve Mekan Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, TBMMO Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2011
Türkiye’de Kapitalizm ve Sosyal Sınıflar, Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2011
Kadın Kentlerine Doğru: 3. Uluslararası Kadın Konferansı, Diyarbakır Bağlar Belediyesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2011
TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu-II, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2010
İstanbul Buluşmaları 2010, İstanbul: Kültür, Başkent 2010, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2010
Özelleştirilen Kamu Varlıklarının Geleceği ve Cevizli Tekel Alanı, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, Panelist, , TÜRKIYE, 2010
Konut Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2009
TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2007
Mimarlık, Kent ve Yoksulluk:TMMOB, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, Panelist, , TÜRKIYE, 2007
Türkiye’yi Sınıf Gerçeğiyle Anlamak Bildiriler içinde, 2. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2005
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 43
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 36
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 18
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi