Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 2007 - 2014
Yrd.Doç.Dr., BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 2003 - 2006
Yrd.Doç.Dr., BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, 1995 - 2003
Arş.Gör., ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 1991 - 1995
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 01.11.2017 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YTÜ Rektörlüğü, Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığı, 01.09.2016 - Devam Ediyor
Doktora Yeterlik Komitesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YTÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü, , 02.11.2015 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama, 01.07.2014 - 17.07.2016
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama, 01.03.2011 - 02.12.2012
Farabi Koordinatörü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama, 01.09.2010 - 01.09.2015
VERDİĞİ DERSLER
Sosyoloji, Lisans, 2017-2018
Toplum, Kimlik ve Mekan, Yüksek Lisans, 2017-2018
Planlama 7, Lisans, 2017-2018
Sosyoloji, Lisans, 2017-2018
Küreselleşmenin Yapısı ve Coğtafyası, Lisans, 2017-2018
Sosyo-Ekonomik Değişim ve Kentleşme, Doktora, 2016-2017
Küreselleşmenin Yapısı ve Coğrafyası, Lisans, 2015-2016
Toplum, Kimlik ve Mekan, Yüksek Lisans, 2015-2016
Sosyoloji, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Y.Bektaş, "Kentsel Dönüşümde Karma Gelirli Konut Politikası ve Türkiye'ye Özgü Dinamikler: Ankara-Altındağ Gültepe Mahallesi Örneği", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Doktora, E.Karaoğlu, "İstanbul'da Kentsel Gelişimin Modern ve Postmodern Yaklaşomlar Bağlamında İrdelenmesi ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Doktora, R.Nevra, "Birikim, Kriz ve "Mekansal Çözüm": Tuzla Tersaneler Bölgesi Örnekleri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Doktora, Y.Solmaz, "Sosyo-Mekansal Değişim ve Kentsel Hareketler: İstanbul’da Kentsel Dönüşüme Karşı Gelişen Hareketlerin Kent Hakkı Zemininde Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Doktora, B.Şen, "Kentsel Gerilemeyi Aşmada Çelişkili bir Süreç Olarak Soylulaştırma: Galata Örneği", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2006.
Doktora, S.Mahmud, "Düşük Gelirli Yerleşimlerde Fiziksel Mekan ve Yaşam Biçimi Arasındaki Etkileşim: Dhaka'da "Bustee"ler ve Kamplar", BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzay Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü, Mayıs, 2001.
Yüksek Lisans, G.Uzgören , "Soylulaşmayı Tetikleyen Küresel Bir Unsur Olarak AIRBNB: Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, B.Bülbül, "Rant Aktarım Mekanizması Olarak Kentsel Dönüşüm: Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, E.Gürler, "Kentsel Dönüşüm Sürecinde Karşılaştırmalı bir Çalışma: İstanbul Örneği", ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şubat, 2002.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım, 2018
Tez Savunma, YL Tez Savunma Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ocak, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mayıs, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik sınavı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Haziran, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik sınavı, Marmara Üniversitesi-İktisat Fakültesi, Mart, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi- Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Haziran, 2018
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Selçuk Üniversitesi/ YTU- toplantı yeri, Nisan, 2017
Atama, Doçentliğe atama raporu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şubat, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ocak, 2017
Doçentlik, Doçentlik sözlü sınavı, İstanbul Teknik Üniversitesi-sınav yeri, Aralık, 2017
Doçentlik, Sözlü doçentlik savunması, İstanbul Teknik Üniversitesi-sınav yeri, Aralık, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlik sınavı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Aralık, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunma jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi/ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Aralık, 2017
Doktora Yeterlik, Neşe Köse Sözlü Doktora Yeterlik Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi/ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ekim, 2017
Doçentlik, Doçentlik Eser İnceleme-Özer Karakayacı, Selçuk Üniversitesi, Ekim, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Gebze Teknik Üniversitesi/ Yeditepe Üniversitesi/ Mimarlık Fakültesi-toplantı yeri, Nisan, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Yazılı ve Sözlü Sınavı, Marmara Üniversitesi/ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mart, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Haziran, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Yazılı ve Sözlü Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi/ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Nisan, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Haziran, 2017
Atama, Profesörlük kadrosuna atama, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mart, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi/ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kasım, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi/ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ekim, 2016
Atama, Profesörlük kadrosuna atama, Bilkent Üniversitesi, Nisan, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi/ Mimarlık Bölümü, Ekim, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavı, Marmara Üniversitesi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Eylül, 2016
Atama, Profesörlük kadrosuna atama, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mart, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavı, İstanbul Teknik Üniversitesi/ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Nisan, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi/ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kasım, 2016
Atama, Profesörlük kadrosuna atama, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mart, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Erciyes Üniversitesi, Nisan, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Gebze Teknik Üniversitesi, Nisan, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Nisan, 2016
Tez Savunma, Doktora tez savunma jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Nisan, 2016
Tez Savunma, Doktora tez savunma jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Haziran, 2016
Tez Savunma, Doktora tez savunma jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kasım, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Selçuk Üniversitesi, Nisan, 2016
Tez Savunma, Doktora tez savunma, İstanbul Üniversitesi/ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mayıs, 2015
Atama, Profesörlük kadrosuna atama, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ekim, 2015
Atama, Profesörlük kadrosuna atama, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ağustos, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi