Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Tarihi Kent Merkezlerinin Yeniden Yapılanmasında Belirleyici Faktörler ve Olası Senaryolar: İstanbul Beyoğlu Örneği", TÜBITAK Projesi, 117K317, Yönetici, Devam Ediyor
"İstanbul'da Eski Kent Merkezleri ve Gecekondu Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve SosyoMekansal Değişim", TÜBITAK Projesi, , Diğer, 2010
"Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Danışman, 2006
"Dış Pazarlara Açılan Konfeksiyon Sanayinde Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın İşgücünün Bu Sürece Katılım Biçimleri", , , Araştırmacı, 1996
"Keban Baraj Gölü ve Havzası Çevre Sorunları Projesi", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 1990
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi