Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Türkün A., Ulusoy Z., "Reinvention of tradition as an urban image: the case of Ankara Citadel", Environment and Planning B: Planning and Design, vol.29, pp.655-672, 2002 (Link)
Eraydın A., Türkün A., "The Role of Female Labour in Industrial Restructuring: new production processes and labour market relations in Istanbul clothing İndustry", Gender, Place and Culture, vol.6, pp.259-272, 1999 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Türkün A., "Dünya ve Türkiye Deneyimi Üzerinden Güncel Şehir Hakkı Gündemi ve Toplumsal Hareketlerin Evrimi", mimar.ist, no.1, ss.28-34, 2019 (Link)
Uzgören G., Türkün A., "Airbnb'nin Soylulaşma Sürecine Etkisi: Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Örneği", Planlama, cilt.28, ss.154-170, 2018 (Link)
Türkün A., "Sermaye ve Devletin Büyük İttifakı: Devlet Kimle Helalleşiyor?", Mimarlık, ss.6-7, 2018 (Link)
Türkün A., "Kentsel Dönüşüm Yasasındaki Değişikliklerin Kazanan ve Kaybedenleri Kimler Olacak?", Mimarlık, cilt.53, ss.15-18, 2017
Bektaş Y., Türkün A., "Kentsel Dönüşümde Karma Gelirli Konut Stratejisi ve Türkiye’ye Özgü Dinamikler: Ankara Altındağ-Gültepe Örneği", e-Megaron, cilt.12, ss.263-279, 2017
Türkün A., "Türkiye’de Göç Dinamikleri ve Sosyo-Mekânsal Dönüşüm", Mimarlık, ss.1-2, 2015 (Link)
Diker N., Türkün A., "Social Justice for Disabled People", ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research, vol.7, pp.221-243, 2013 (Link)
Türkün A., "Urban Regeneration and Hegemonic Power Relationships", International Planning Studies, vol.16, pp.61-72, 2011 (Link)
Türkün A., "İstanbul’da Kentsel Dönüşüm: Mali Kaynak Yaratma Aracı Olarak Kent", Mimarlık, ss.42-43, 2010 (Link)
Türkün A., Yapıcı M., "Kentsel Dönüşüm ve Yasaların Araçsallaşan Rolü", İktisat Dergisi, ss.48-58, 2008 (Link)
Türkün A., Ulusoy Z., "Kentsel SİT Alanlarında Turizm Amaçlı Dönüşüm ve Sorunlar. Ankara Kalesi Örneği", Planlama Dergisi, ss.129-138, 2006 (Link)
Türkün A., Işık N., Hattatoğlu D., "Bir Ev-eksenli Çalışma Metodolojisi: Atölye Çalışmaları Örneğinde Bilgi, Örgütlenme ve Güçlenme", İktisat Dergisi, ss.48-53, 2002 (Link)
Türkün A., "Türkiye’de Ev-eksenli Çalışma Üzerine Yapılmış Araştırmalar ve Çalışmalar", İktisat Dergisi, ss.36-47, 2002 (Link)
Türkün A., Eraydın A., "Konfeksiyon Sanayiinde Yeniden Yapılanma Süreci, Değişen Koşullar ve Kadın Emeği: Ne Kazandılar, Ne Kaybettiler?", İktisat Dergisi, ss.18-28, 2002 (Link)
Türkün A., "Mit ve gerçeklik olarak Denizli – Üretim ve işgücünün değişen yapısı: Eleştirel kuram açısından bir değerlendirme", Toplum ve Bilim, ss.91-117, 2000 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Türkün A., "Multiple layers of identity and memory: Viewing Taksim area in Istanbul through the lens of struggles over urban space", 2018 Aesop Congress: MAKING SPACE FOR HOPE, Gothenburg, ISVEÇ, 10-14 Temmuz 2018, pp.597-597 (Link)
Bıçkıcı D., Türkün A., "Mega Organizations as a Transformation Tool-A Review on Istanbul", ESD Economic and Social Developmeny-"Sustainability from an Economic and Social Perspective, Lisbon, PORTEKIZ, 15-16 Kasım 2018, pp.1-1
Nizamova E., Türkün A., "Housing Policies and Decision-Making in Urban Planning Process of Turkey and Russia", ICOAEF'18 Conference on Applied Economics and Finance &Extended with Social Sciences, AYDIN, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2018, pp.16-16 (Link)
Türkün A., "Impacts of Urban Transformation on Human Rights", Human Rights Cities, Graz, AVUSTURYA, 20-21 Mart 2018, pp.1-1
Bülbül Akın B. , Türkün A., "Dar Gelirli Konut Alanlarının Dönüşümünde Sosyal Karma Politikası: Fikirtepe Örneği", İstanbul 1. Konut Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2018, ss.8-9
Türkün A., "AirBnb'nin Soylulaşma Sürecine Etkisi: Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Örneği", 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, ANKARA, TÜRKIYE, 29 Kasım - 1 Aralık 2017, ss.1-1
Türkün A., "Değişen Mekan ve İlişki Biçimleri: Nasıl bir Komşuluk?", Kültür Mirası ve Komşuluk İlişkileri Konferansı, 15. İstanbul Bienali: İyi Bir Komşu, Açık Diyalog, Akbank Sanat ve UNESCO, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-16 Eylül 2017, ss.1-1
Türkün A., Sönmez B., "Contested Encounters with the Historic Urban Context: Conflicting Intensions on the Transformation of Taksim Square", RC21 Leeds:Rethinking Global Urban Justice, Leeds, INGILTERE, 11-13 Eylül 2017, pp.1-1
Türkün A., "Karadeniz Bölgesinde Dayanıklı Kentler Planlamak: Tarım, Turizm, Enerji ve Koruma İkilemleri", Kıyı Bölgelerinde Mimarlık: Karadeniz’in Doğa ve Kültür Değerleri Rist Altında, Trabzon TMMOB, Mimarlar Odasi Trabzon Şubesi, TRABZON, TÜRKIYE, 19-19 Ağustos 2017, ss.1-1
Türkün A., "Kentsel Dönüşümde Talepler, Beklentiler, Riskler ve Sorunlar", İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-16 Şubat 2016, ss.1-1
Türkün A., "Kentsel Dönüşümde Talepler, Beklentiler, Riskler ve Sorunlar", Bahçeşehir Üniversitesi, Yerel Yönetimler Akademisi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-16 Şubat 2016, ss.1-1
Türkün A., "Planlamada Katılım ve Kamu Yararı", Mimarlık Semineri: 1969 Mimarlık Semineri Bağlamında Geleceğe Bakmak,TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Mart 2016, ss.243-276
Türkün A., Sönmez B., "Sharing and producing urban space with Syrian refugees Contribution of NGOs and civic initiatives in the case of Istanbul Turkey", RC21:The transgressive city: Comparative perspectives on governance and the possibilities of everyday life in the emerging global city, Mexico City, MEKSIKA, 21-23 Temmuz 2016, pp.1-1 (Link)
Türkün A., "Kentsel Dönüşümün Toplumsal Sonuçları", Sekizinci Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Çevre ve Kültür 2015, Araştırmaları Derneği (KAD), 1-3 Eylül, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2015, pp.1-1
Türkün A., "Planlama EğitimindeToplumsal Cinsiyet Eşitliği", 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu: Müdahale, Mücadele ve Planlama; Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, TRABZON, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2015, ss.1-1
Türkün A., "Kentsel Dönüşüm: Beklentiler, Yöntemler, Sonuçlar", Kentsel Dönüşüm: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, ANKARA, TÜRKIYE, 3-3 Ekim 2015, ss.1-1
Türkün A., "Ruthless transformation efforts in the housing areas of the urban poor and implications for the right to housing", RC21 (Research Committee on Sociology of Urban and Regional Development) Urbino Conference, Italy, Urbino, ITALYA, 27-29 Ağustos 2015, pp.1-1
Türkün A., "Kentsel Dönüşüm", Yerel Yönetimler Kentleşme Ve Demokrasi Sempozyumu, Mimarlar Odası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Ocak 2014, ss.54-60
Türkün A., "Stigmatizing Discourses in The Legitımizatıon Of Radical Urban Transformations in Squatter Housıng Areas And Historic Urban Centers in Istanbul, Turkey", XVIII ISA World Congress of Sociology, Yokohama, JAPONYA, 13-19 Temmuz 2014, pp.1-1
Türkün A., "Polarization of capital and population in Istanbul: Developments in different periods", CRE’s Fourth International Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2014, pp.1-1
Türkün A., "Türkiye'de ve Dünyada Kentsel Dönüşüm Uygulamaları", Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Ocak 2014, ss.54-60
Türkün A., Bektaş Y., "Can Renewal Projects in Squatter Housing Areas Solve the Housing Problem of the Urban Poor?: The Case of Altındağ District in Ankara, Turkey", RC21 Berlin Conference: Resourceful Cities, Berlin, ALMANYA, 29-31 Ağustos 2013, pp.1-1
Türkün A., "Planlama Kimin İçin? Kentsel Kriz, Kentsel Politika, ve Planlama", Kent, Kültür ve Demokrasi Forumu: Trabzon, TMMOB, Mimarlar Odası, TRABZON, TÜRKIYE, 11-11 Mayıs 2013, ss.1-1
Türkün A., "Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması Olarak Kentsel Dönüşüm", Uluslararası Konut Hakkı Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 29-30 Mart 2013, pp.1-1
Türkün A., "Kentlerin Dönüşümünde Yasaların Araçsallaşan Rolü", Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, ss.183-189
Türkün A., Bektaş Y., "Kentlerin Dönüşümünde Yasaların Araçsallaşan Rolü", 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 36. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, ss.183-189
Türkün A., "Kentsel Dönüşüm: Söylemler, Uygulamalar ve Gerçeklik", 7. İstanbul Buluşmaları, MSGSÜ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Ekim 2013, ss.1-1
Türkün A., "Bezirganbahçe Araştırması, Sosyal Ayrışma", İstanbul Seminerleri, Bilgi Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-9 Nisan 2013, ss.1-1
Türkün A., "Planlama Kimin İçin? Kentsel Kriz, Kentsel Politika ve Planlama", TMMOB Mimarlar Odası, Trabzon Kent Kültür ve Demokrasi Forumu, TRABZON, TÜRKIYE, 11-11 Mayıs 2013, ss.1-1
Türkün A., "Kentsel Dönüşümde Talepler, Beklentiler, Riskler, Sorunlar", Nilüfer Belediyesi,Ataevler ve Işıktepe Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesine Hazırlık Çalıştayı, BURSA, TÜRKIYE, 21-21 Kasım 2013, ss.1-1
Türkün A., "Kentsel Dönüşümün Planlama Boyutu", Arazi Yönetimi Günleri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2012, ss.70-74
Türkün A., "Radical Urban Transformations and Socio-Spatial Change in Historic Urban Centers and Squatter Housing Neigbourhoods in Istanbul", İstanbul Studies Center, Kadir Has Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-27 Aralık 2012, pp.1-1
Türkün A., "Kentsel Dönüşüm Altında Ezilen Kadının Gündelik Yaşamı", MSGSÜ Mor Baykuş Etkinlikleri, Panel: Kent, Kadının Gündelik Yaşam Emeği ve Sözlü Kültür, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-8 Mart 2012, ss.1-1
Türkün A., "Growing Centralization in Decision Making Procedures and the Instrumental Role of Changing Laws and Regulations", ECTP-CEU Spring 2012 General Assembly, TMMOB Şehir Plancıları Odası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Haziran 2012, pp.1-1
Türkün A., "Kentsel Dönüşüm: Mevcut sorunlara bir çözüm getiriyor mu?", Bursa Kenti Nasıl Dönüşecek? Yasal Çerçevenin Getirdikleri: TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, BURSA, TÜRKIYE, 15-15 Aralık 2012, ss.1-1
Türkün A., "Planlama Açısından Kentsel Dönüşüm", Kentsel Dönüşüm: Mimarlar Odası, İnşaat Müh. Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-2 Aralık 2012, ss.44-50
Türkün A., Diker N., "Engelliler İçin Sosyal Adalet: Mevcut Sorunlar ve Çözüm Arayışları", 3. Evrensel Tasarım Sempozyumu: Herkes için Tasarım, Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği , İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-10 Mayıs 2012, ss.1-1
Türkün A., "Kentsel Dönüşümün Planlama Boyutu", Arazi Yönetimi Günleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2012, ss.1-1
Türkün A., "Neoliberal Küreselleşme ve Kentsel Dönüşüm", Küreselleşme Sürecinde Kent ve Mimarlık Sempozyumu, TMMOB, Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Ocak 2012, ss.1-1
Diker N., Türkün A., "Social Justice for Disabled People", 26th AESOP Annual Congress: Planning to Achieve/ Planning to Avoid, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Temmuz 2012, pp.1-1 (Link)
Türkün A., "Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması: Kentsel Dönüşüm", 24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Dönüşüm Yaşama ve Mekana Etkileri: TBMM Mimarlar Odası Bursa Şubesi, BURSA, TÜRKIYE, 5-7 Nisan 2012, pp.279-285
Diker N., Türkün A., "Social Justice for Disabled People", CAUMME 2000 International Symposium: Global Impacts and Local Challenges, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2012, pp.631-655
Türkün A., "Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması: Kentsel Dönüşüm", 24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Dönüşüm Yaşama ve Mekana Etkileri, TBMM Mimarlar Odası, Bursa Şubesi, BURSA, TÜRKIYE, 5-7 Nisan 2012, pp.279-285
Bektaş Y., Türkün A., Bektaş Y., "Ankara İli, Altındağ İlçesi Gültepe Mahallesinde Dönüşüm Öyküleri", 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 36. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2012, ss.314-344
Türkün A., "Socio-spatial Restructuring in Istanbul and the Changing Segregation and Exclusion Patterns", ISA FORUM-RC21: Social Justice and Democratization, Buenos Aires, ARJANTIN, 1-4 Ağustos 2012, pp.1-1
Türkün A., "Kentsel Dönüşüm", Kentsel Karşı-la(ş)malar: BİLGİ Mimarlık Sergi Açılışı ve Yuvarlak Masa Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-26 Haziran 2012, ss.1-1
Türkün A., "Impact of Globalization on Social Polarization in İstanbul", International Workshop on Urbanization: Change in the city of İstanbul during the globalization process and comparison between İstanbul and East European cities, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26 Nisan - 2 Mayıs 2012, pp.1-1
Türkün A., "Kentsel Dönüşümün Planlama Boyutu", Arazi Yönetimi Günleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2012, ss.70-74
Türkün A., "Growing Centralization in Decision Making Procedures and the Instrumental Role of Changing Laws and Regulations", ECTP-CEU Spring 2012 General Assembly, TMMOB Şehir Plancıları Odası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Haziran 2012, pp.1-1
Türkün A., "Kentsel Dönüşüm: Mekanı Değişen Yoksulluk", 7. Şehircilik Kongresi: Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden: Yıldız Teknik Üniversitesi ve TMMOB, Şehir Plancıları Odası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2011, cilt.1, ss.127-165
Türkün A., "The Instrumental Role of Changing Laws and Regulations in the Urban Regeneration/ Transformation Process: The Case of Istanbul, Turkey", AESOP, 3rd World Planning Schools Congress: Planning’s Future-Futures Planning: Planning in an Era of Global (Un)Certainty and Transformation, Perth, AVUSTRALYA, 4-8 Temmuz 2011, pp.1-1 (Link)
Türkün A., "Yeni Kent Politikaları ve Kadınların Konumu", Kent ve Mekan Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, TMMOB Mimarlar Odası ve Kaos GL, ANKARA, TÜRKIYE, 5-5 Mart 2011, ss.1-1
Solmaz Y., Türkün A., "Mahalle Ölçeğindeki Dönüşümlerin Kent Hakkı Zemininde Değerlendirilmesi", 7. Şehircilik Kongresi: Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden, Yıldız Teknik Üniversitesi ve TMMOB, Şehir Plancıları Odası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2011, cilt.II, ss.971-999
Türkün A., "Kentsel Turizm ve Sosyo-Mekansal Sürdürülebilirlik", Mimarlık ve Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Mimarlar Odası, Diyarbakır Şubesi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 2-3 Aralık 2011, ss.195-201
Türkün A., "Düşük ve Orta Gelirli Toplumsal Kesimler İçin Konut Çözümleri ve Dönüşüm Girişimleri", Kent Sempozyumu II, TMMOB Mimarlar Odası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2010, ss.1-1
Türkün A., "Kıyı Alanlarında Planlama ve Kamu Yararı Bakımından Tekel Alanı Üzerine Bir Değerlendirme", Panel: Özelleştirilen Kamu Varlıklarının Geleceği ve Cevizli Tekel Alanı, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-20 Şubat 2010, ss.33-38
Türkün A., "Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul", İstanbul Buluşmaları 2010, İstanbul: Kültür, Başkent 2010: TMMOB Şehir Plancıları Odası ve MSGSÜ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2010, ss.38-46
Türkün A., "Kentsel Dönüşümün Hedefindeki Yaşam Alanları: İstanbul'da Altı Mahalleden Tanıklıklar", DOCUMENTARIST İstanbul: Değişimi Belgelemek, İstanbul Belgesel Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-23 Haziran 2010, ss.1-1
Türkün A., "Konut Alanlarında Radikal Dönüşümler", Konut Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Aralık 2009, ss.339-380
Türkün A., "Kentsel Turizmin Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Yansımaları", TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2007, ss.215-229
Türkün A., "Dünyada ve Türkiye'de Yoksullaşma Sarmalı", Mimarlık, Kent ve Yoksulluk içinde, Yuvarlak Masa Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-14 Aralık 2007, ss.8-18
Türkün A., Kurtuluş H., "‘Kıyısal Kentleşme’ ve uluslararası göçlerde yeni boyutlar: Muğla Kıyılarının Avrupalı Sakinleri", 6. Türkiye Şehircilik Kongresi: Planlama, Siyaset ve Siyasalar, Dokuz Eylül Üniversitesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, İZMİR, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2006, ss.227-236
Türkün A., Kurtuluş H., "Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Sınıf", Türkiye’yi Sınıf Gerçeğiyle Anlamak Bildiriler içinde, 2. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Kasım 2005, ss.240-255
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Türkün A., "Tarlabaşı’na Tarihin Toplumsal Katmanları Işığında Bakmak", Tarlabaşı: Bir Kent Mücadelesi, Akarca H.; Doğan R., Ed., TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul, ss.17-29, 2018
Türkün A., "Değişen Mekan ve İlişki Biçimleri: Nasıl bir Komşuluk?", Kültür Mirası ve Komşuluk İlişkileri, Tansel B., Kocabaş, U., Ed., Albatros Yayınları, İstanbul, ss.34-53, 2018
Türkün A., "Tarlabaşı’nda Kentsel “Yenileme” ve Değişen Sosyo-Mekansal Yapı", Tarlabaşı: Bir Kent Mücadelesi, Akarca H.; Doğan R., Ed., Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul, ss.211-215, 2018
Türkün A., "İstanbul’un Tarihi Konut Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm: Tarlabaşı ve Fener-Balat-Ayvansaray Örnekleri", Neoliberal Kent Politikaları ve Fener-Balat-Ayvansaray: Bir Koruma Mücadelesinin Öyküsü , Ahunbay Z., Dinçer E.,Şahin Ç. , Ed., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, ss.133-182, 2016
Türkün A., "Kentsel Dönüşümü Yeniden Düşünmek: Mevcut Uygulamalar ve Hakim Söylem Üzerinden Bir Değerlendirme", Neden Nasıl ve Kim İçin Kentsel Dönüşüm, Duman B., Coşkun İ., Ed., Litera Yayıncılık, İstanbul, ss.285-332, 2015
Türkün A., "Kent, Sınıf, İktidar", Çeviri, Phoenix Yayınları, ANKARA, 2015
Türkün A., "Kentsel Dönüşümün Toplumsal Maliyeti: Yeni Konut Alanlarında Bıçak Sırtı Yaşamlar", Marka Takva Tuğra: AKP Döneminde Kültür ve Politika, İnal K., Sancar N., Gezgin U. B. , Ed., Evrensel Kültür Kitaplığı, İstanbul, ss.139-148, 2015
Türkün A., "New Urban Policies and Radical Transformations in Historic Urban Centres and Squatter Housing Neighborhoods in Istanbul", in: Housing for the Urban Poor in Developing Countries, Aldrich B. C., Sandhu R. S., Eds., Rawat Publications, Jaipur , pp.30-64, 2015
Türkün A., "Sonuç: "Dönüşüm ve Yenileme Politikaları" Dar Gelirli Toplumsal Kesimlerin Barınma Sorununu Çözebilir mi?", Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm , Türkün A., Ed., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.391-436, 2014
Türkün A., Ed., "Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm", İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları , İSTANBUL, 2014
Türkün A., "Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması Olarak Kentsel Dönüşüm", Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm , Türkün A., Ed., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.3-15, 2014
Öktem Ünsal B., Türkün A., "Neoliberal Kentsel Dönüşüm: Kentsel Alanlarda Sınıfsal Tahliye, Yoksullaşma ve Mülksüzleşme", Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm , Türkün A., Ed., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.17-42, 2014
Türkün A., Aslan Ş., Şen B., "1923-1980 Döneminde Kentsel Politikalar ve İstanbul'da Konut Alanlarının Gelişimi: Mevzuat, Aktörler ve Hakim Söylem", Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm , Türkün A., Ed., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.45-78, 2014
Türkün A., Öktem Ünsal B., Yapıcı M., "İstanbul'da 1980'ler Sonrasında Kentsel Dönüşüm: Mevzuat, Söylem, Aktörler ve Dönüşümün Hedefindeki Alanlar", Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm , Türkün A., Ed., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.79-139, 2014
Türkün A., Sarıoğlu A., "Tarlabaşı: Tarihi Kent Merkezinde Yoksulluk ve Dışlanan Kesimler Üzerinden Yeni Bir Tarih Yazılıyor", Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm , Türkün A., Ed., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.267-309, 2014
Öktem Ünsal B., Türkün A., "Tozkoparan: Bir Sosyal Mesken Alanının Tasfiyesi", Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm , Türkün A., Ed., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.311-353, 2014
Türkün A., Aslan Ş., "Ayazma ve Tepeüstü'nden Bezirganbahçe'nin "Konut Depolarına": Mekanı Değişen Yoksulluk", Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm , Türkün A., Ed., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.355-389, 2014
Türkün A., "Kentsel Turizm ve Sosyo-Mekansal Sürdürülebilirlik", Mimarlık ve Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı , Mimarlar Odası, Ed., TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul, ss.195-201, 2012
Türkün A., Türkün A., Ed., "KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu Bildiri Kitabı", ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, ANKARA, 2011
Türkün A., "The Manifestations of Voluntary and Involuntary Migration in Turkish cities: from ‘spaces of hope’ to ‘spaces of hopelessness’", in: Urban Poverty in Developing Countries: Issues and Strategies for Sustainable Cities, Sandhu R. S., Sandhu J., Arora B., Eds., Bookwell, New Delhi, pp.57-100, 2009
Türkün A., Türkün A., Altay D., "The Changing Patterns of Segregation and Exclusion: The Case of Ankara, the Capital City of Turkey", in: Globalizing Cities: Inequality and Segregation in Developing Countries, Sandhu R. S., Sandhu, J., Eds., Rawat Publications, Jaipur, pp.271-308, 2007
Türkün A., "Toplumsal Vicdanda Görünürlükten Kamusal Alanda Görünürlüğe: Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar", Almanak: 2004 Analizleri , Sosyal Araştırmalar Vakfı, Ed., Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, Istanbul, ss.269-283, 2005
Türkün A., "Cinsiyetin ayrımcılığının sürdüğü bir toplumda kadın olmak", Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Mimarlık , Dostoğlu N. , Ed., Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, ss.1-18, 2005
Eraydın A., Türkün A., "The Changing Roles of Female Labor in Economic Expansion and Decline: The Case of İstanbul Clothing Industry", in: A Companion to Feminist Geography, Nelson L.; Seager J., Eds., Blackwell, Massachusetts, pp.150-165, 2005
Türkün A., Kurtuluş H., "Giriş", İstanbul’da Kentsel Ayrışma , Kurtuluş H., Ed., Bağlam, İstanbul, ss.9-24, 2005
Türkün A., "Ev Eksenli Kadın Emeği ve İşçileşme Bilinci", İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler Bildiriler Kitabı, SAV, Ed., SAV (Sosyal Araştırmalar Vakfı) Yayını, İstanbul, ss.188-204, 2005
Türkün A., "Kentsel Turizm: Yeni bir Kentsel Önceliğe Doğru...", Almanak 2003, Dünya ve Türkiye Yıllığı, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Ed., Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, Istanbul, ss.427-438, 2004
Türkün A., Ulusoy Z., "İronik Karşılaşmalar: Kale’nin Kentle ve Kentin Kale’yle İki Karşılaşması", Şehrin Zulası: Ankara Kalesi , Bora T., Ed., İletişim, Ankara, ss.221-286, 2004
Türkün A., Eraydın A., "Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği", T.C. Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayını, ANKARA, 1999
Eraydın A., Türkün A., "Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği", , Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, 1999
Türkün A., "Kent, Sınıf, İktidar", Çeviri, Bilim ve Sanat Yayınları, ANKARA, 1997
DİĞER YAYINLAR
Türkün A., "Değişen Mekan ve İlişki Biçimleri: İyilik halimiz ne durumda?", Sunum, ss.1-1, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi