Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çok BİLEŞENLİ SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARININ hplc İLE ANALİZİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ KALİBRASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı,
"Endüstriyel Atık Sulardaki ağır metallerin analizi, zenginleştirmesi ve uzaklaştırması için yöntemler", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı,
"Çok bileşenli maddelerin HPLC ile analizi için deneysel tasarım ve validasyon", BAP Y.Lisans, 2014.01.02.yl04, Yönetici, 2014
"Gıda Katkı Maddelerinin Çok Değişkenli HPLC Kalibrasyon Yöntemleri İle Tayini", BAP Arastırma Projesi, 2010.01.02.gep04, Yönetici, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi