Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 2012 - 2013
Yrd.Doç.Dr., GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2010 - 2012
Arş.Gör., GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2009 - 2010
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 - 2009
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, A.Mubuli, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Deprem ve Taşıt Yükleri Altında, Yapısal Davranışının Belirlenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, E.Sevim, "Sismik Izolatörlerin Bina Türü Yapıların Dinamik Davranısına Etkisi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi