Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :

Dr. Bünyamin BAVLI öğretmenlik tecrübesine 2006-2007 yılları arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde yer alan Georg Kerschensteiner devlet lisesinde asistan İngilizce Öğretmeni olarak başlamıştır. 2007-2014 yılları arasında farklı devlet okullarında İngilizce Öğretmenliği, idari görevler, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Avrupa Birliği ve yerel hibe kaynakları tarafından finanse edilen projelerin yönetimi, tasarımı ve yürütülmesi aşamalarında görevler almıştır. Kamu eğitim sektöründe farklı görevler sonrası, 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Eğitim Programları ve Öğretim alanında öğretmenlerin eleştirel düşünme becerileri üzerine yaptığı yüksek lisans çalışmasını 2011 yılında tamamlamıştır. 2016 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) finanse edilen doktora tez çalışmalarını yürütmek amacıyla yaklaşık 1 yıl süreyle Varşova Üniversitesinde Eğitim Fakültesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Doktora tez çalışmasında Türkiye ve Polonya’da İngilizce Öğretmenlerinin etkililiği konusunu araştırmıştır. Program değerlendirme, öğretim tasarımı, program geliştirme ve öğretmen eğitimi araştırma alanları arasında yer almaktadır.

Biography (EN) :

Dr. Bünyamin BAVLI started his teaching experience as an assistant English Language Teacher at a state school called Georg Kerschensteiner high school in Frankfurt, Germany between 2006 - 2007. After turning back to Turkey, he worked as a teacher of English at various state schools, took charge in school management, designed, administrated and conducted EU financed projects at the local Ministry of Education in Turkey between 2007-2014.  In 2014, he started to work as a research assistant at Yıldız Teknik University School of education after taking different positions in public education sector.

He received his Master’s Degree on critical thinking skills of teachers in Curriculum and Instruction department in 2011. In 2016, he served as a visiting researcher at Warsaw University to conduct doctoral dissertation research financed by the Scientific and Technological Research Council of Turkey. In his doctoral dissertation, he investigated the English teacher effectiveness in Poland and Turkey. His research interests are curriculum evaluation, instructional design, curriculum development, and teacher education.

KATALOG BİLGİLERİ

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi