Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Florokarbon Zincirli Sıvı Kristallerin Sentezi ve Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 2209/A, Danışman, Devam Ediyor
"Çubuksu Molekül Geometrili Sıvı Kristaller Sentez Karakterizasyon ve Mesomorfik Özellikler", BAP Doktora, FDK-2018-3289, Yönetici, Devam Ediyor
"Yeni Ferroelektrik Sıvı Kristal / Modifiye Demir Oksit Nanopartikül Kompozitleri: Sentez, Karakterizasyon ve Elektro-optik Özelliklerin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 1001, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Polar Siyano Grup İçeren Salisilaldimin Esaslı Sıvı Kristallerin Sentezi ve Mesomorfik İncelemeleri", TÜBITAK Projesi, 2209/A, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Laktat Uçlu Yeni Asimetrik Muz Şekilli Sıvı Kristallerin Sentezi ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-3166, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Piridin Esasli Yeni Mesogenik Malzemelerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Elektro-Optik Özelliklerinin Incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 1001, Yönetici, Devam Ediyor
"MESOGENİK BİLEŞİKLERİN SICAKLIĞA BAĞLI ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-3064, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı Molekül Geometrili Mesogenik Materyallerin Sentezi ve Karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2016
"Yeni Tip Mesogenik Bileşiklerin Tasarımı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Davranışlarının İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2017
"Triazin Esaslı Yeni Sıvı Kristaller: Sentezi, Karakterizasyonu ve Sıvı Kristal Özelliklerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2017
"Sivi Kristallerin Dielektrik Parametrelerinin Belirlenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Danışman, 2016
"Polimer/Karbon Nanotüp ve Polimer/Karbon Nanotüp/Sıvı Kristal Komposit Hazırlama Yöntemleri ve Bu Hazırlanan Örneklerin Fizikokimyasal Karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2016
"Muz Şekilli Kiral Mesogenler: Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektro-optik Özelliklerinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2016
"KALAMİTİK SIVI KRİSTAL KATKISI İLE ORGANİK GÜNEŞ PİLLERİNİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ", Bilimsel Araştırma Projesi, , Danışman, 2016
"Yeni Kiral Sıvı Kristal Malzemelerin Üretimi: Sentez, Karakterizasyon ve Elektro-optik Uygulama ", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2016
"Resorsinol Temelli Yeni Sıvı Kristal Malzemelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Danışman, 2013
"Bükülmüş Molekül Geometrili Asimetrik Sıvı Kristallerin Sentezi ve Karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2013
"Kiral Sıvı Kristallerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Faz Davranışlarının İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2012
"Teknolojik Uygulama Potansiyeline Sahip Kiral Yan Zincir Sıvı Kristal Polimerler", TÜBITAK Projesi, , Diğer, 2014
"Termotropik Sıvı Kristal Polimerler", Bilimsel Araştırma Projesi, , Danışman, 2013
"Kıvrık Çekirdekli Sıvı Kristallerin Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2011
"Yeni Kiral Sıvı Kristal Malzemelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Organik Güneş Pillerine Uygulanması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2012
"Sıvı Kristal Materyallerin Sentezi ve Fizikokimyasal Karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi