Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :

Burak BOYRAZ

1986 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, ortaöğrenim ve liseyi İstanbul’da tamamladı. 2004’de Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü’ne girdi. Eğitiminin ikinci yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 9. Geleneksel Resim Yarışması Sergisi’ne kabul edildi. 2008’deki mezuniyetinin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzecilik Yüksek Lisans Programı’na dâhil oldu. 2011 yılında Kadıköy’deki Pera Güzel Sanatlar Galerisi’nde ilk kişisel sergisini açtı. Aynı sene Kocaeli Üniversitesi, Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik Programı’na başladı. Burada eğitim aldığı sürede yurt içinde pek çok sergi ve sanat fuarına katılmakla birlikte Türkiye ve Yunanistan’da ilköğrenim öğrencilerini hedef alan posta-sanatı (mail-art) etkinlikleri düzenledi. Eserleri 2014’de Genç Etkinlik 6’da ve 2017’de Genç Etkinlik 7’de sergilendi. Balkan coğrafyasında; Makedonya Cumhuriyeti (Üsküp), Sırbistan (Belgrat) ve Yunanistan’da (Atina), Türkiye’de ise; İstanbul, Ankara ve Bursa şehirlerinde resim restorasyonu üzerine araştırmalarda bulundu. 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi, Yılın Mimar Sinanları Ödülleri’nde Eda Su Neidik ile birlikte Yılın Genç Ressamı ödülünü paylaştı. Akademik çalışmalarını Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü çatısı altında sürdürmektedir.

Biography (EN) :

Burak BOYRAZ

He was born in Istanbul, 1986.  He completed his primary and high school education in Istanbul. In 2004, he was admitted to Kocaeli University, Fine Arts Faculty, Plastic Arts Department. In the second year of his education, he was accepted to Naval Forces, 9. Traditional Painting Contest Exhibition. After he graduated in 2008, he was accepted to the master’s degree program from Yıldız Technical University, Museology Program. In 2011, he opened his first individual painting exhibition at Pera Fine Arts Gallery (Kadıköy / İstanbul). In the same year, he started Kocaeli University, Profiency in Art Program. Although he participated into too many exhibitions and arts fairs organized in and out of the country in the period he was educated in this program, he also organized mail-art activities targeting primary education school students in Turkey and Greece. His works were exhibited in 2014 at Young Activity 6 and in 2017, at Young Activity 7 (See Genç Etkinlik 6 & 7, UPSD). In the Balkan geography, he made research on panting restoration in Macedonian Republic (Skopje), Serbia (Belgrade) and Greece (Athens) and in Turkey, in Istanbul, Ankara and Bursa provinces. In 2017, he was awarded the Young Painter of Year granted by Mimar Sinan Fine Arts High School, Year’s Mimar Sinans, (together with Eda Su Neidik). He continues with his academic studies under the roof of Arts Department of Yıldız Technical University, Arts and Design Faculty.

KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Güzel Sanatlar; Plastik Sanatlar; Resim
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Fine Arts; Plastic Art; Painting
Research Areas :Balkan Coğrafyası ve Plastik Sanatlar
Current Research Activities :

Balkan Geography & Plastic Arts

TEMEL ESERLER
Boyraz B., "Günümüz Balkan Coğrafyasında Plastik Sanatlar ve Balkan Sanat Müzelerinin Aktüel Perspektifi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of the Human and Social Science Researches, vol.7, pp.344-377, 2018
Boyraz B., "20.yy Sonrasında Güncellenen Çek Sanatı ve Lukáš (Musa) Musil’in Günümüz Çek Sanatındaki Yeri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of the Human and Social Science Researches, vol.7, pp.192-211, 2018
Boyraz B., "1923 Yunan – Türk Nüfus Mübadelesi, Millileştirme Politikaları ve Güncellenen Türk Resim Sanatı ", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, vol.5, pp.2707-2741, 2016
Boyraz B., Gül M.İ., "Alman Sanatçı Gerhard Richter’in 2010-2017 Yılları Arasındaki Sergilerine Dair Bir Araştırma", Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.12-27, 2018
Boyraz B., Şahin I., "Türk Sanatçı Tomur Atagök’ün 2000-2015 Yılları Arasındaki Sergilerine Dair Bir Araştırma", Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, no.2, ss.70-94, 2018

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi