Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2018
VERDİĞİ DERSLER
Moleküler Biyolojiye Giriş, Lisans, 2016-2017
Biyokimyasal Hesaplamalar, Lisans, 2016-2017
Protein Kİmyası, Lisans, 2016-2017
Biyokimya I, Lisans, 2016-2017
Protein Yapısı ve Mühendisliği, Doktora, 2015-2016
İleri Nüklerik Asit ve Protein Biyokimyası, Doktora, 2015-2016
Protein Mühendisliği, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, H.Karaçay, "Zeytin Fermantesyonun Mikrobiyal çeşitliliğin Metagenomik Yaklaşımla Araştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, M.Tahmaz, "Cmfdh Enziminin Termostabilitesinin Geliştirilmesine Yönelik Hedef Bölgeler Üzerinde Bölgeye Özel Mutasyon Uygulamaları", İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik İleri Teknolojiler Anabilimdalı, Ağustos, 2013.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İTÜ, Aralık, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi