Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kompost Topraktan Hazırlanan Metagenomik Kütüphaneden Yeni Lakkaz Adayı Genlerin Taranması", TÜBITAK Projesi, 2209a, Danışman, 2018
"Pamuk Bitkisinden (Gossypium Hirsutum) Izole Edilen Nad+-Bagımlı Format Dehidrogenaz'In Rekombinant Üretimi Ve Biyoteknolojik Kullanımının Arastırılması", TÜBITAK Projesi, 216Z052, Yönetici, Devam Ediyor
"Brusellozis’e Karşı Endemik Rekombinant Omp25 Proteinin Üretimi", TÜBITAK Projesi, 116S471, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Zeytin Fermantasyonunda Mikrobiyal Çeşitliliğinin Metagenomik Yaklaşımla Araştırılması", BAP Y.Lisans, 2016-01-07-YL01, Yönetici, 2018
"Biyoyakıt Endüstrisi İçin Potansiyel BiyokatalizörlerinTaranması Amacıyla Kompost Topraktan Metagenomik Kütüphane Kurulması", BAP Arastırma Projesi, 2013-01-07-KAP02, Yönetici, 2017
"Zeytin (Olea Europaea L Cv. Gemlik)Yaprağindan ? Karbonik Anhidraz Enzimini Kodlayan Genin Karakterizasyonu Ve Soğuk Stresinde Anlatiminin Analizi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2015
"Olea europaea EST Kolleksiyonundan Seçilen Glukozidaz geninin Moleküler Analizi ve Pichia pastoriste Ekspresyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2014
"Organik koşullarda yetiştirilmiş Phaseolus vulgaris L.anlatımı artan genlerin SSH yöntemiyle izolasyonları", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2014
"Optikçe Aktif Benzofuranon ve Indol Türevlerinin Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Eldesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2014
"CORNET-Sıvı CO2 Koşullarına Uygun Yeni Enzim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Hijyen Gerektiren Alanlarda Kullanımı", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2012
"Bölge Saturasyon Mutagenez Tekniği Kullanılarak Endüstriyel Öneme Sahip Format Dehidrogenaz Enziminin Termostabilitesinin Arttırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 33309 , Araştırmacı, 2011
"Bölge Saturasyon Mutagenez Yöntemi Kullanılarak Candida methylica Format Dehidrogenaz Enziminin Koenzim Spesifitesinin Değiştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 107T684, Araştırmacı, 2011
"İlaç Endüstrisine Yönelik Enzim Bazlı Hammadde Üretimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 90188,, Diğer, 2009
"Chlamydomonas reinhardtii yeşil alginin metal ve sıcaklığa karşı dayanıklılık genlerinin ekspresyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2005
"Pamuk Bitkisine Ağır Metallere ve Mantar Hastalıklarına Karşı Genetik Mühendisliği ile Dayanıklılık Kazandırılması", TÜBITAK Projesi, , , 2002
"Ege ve Güney Anadolu Bölgelerinde Yetişen Pamuk Genotiplerinin Ağır Metal Stresine Karşı Taranması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi