Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Fakülte Kalite Kurulu, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 01.02.2017 - Devam Ediyor
Kalite Kurulu, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖTE, , 02.02.2015 - Devam Ediyor
Farabi Koordinatörü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖTE, , 01.03.2013 - 02.02.2015
Erasmus Koordinatörü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖTE, , 01.02.2005 - 01.03.2013
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi , , 03.03.2003 - 02.05.2011
VERDİĞİ DERSLER
Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları, Lisans, 2018-2019
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2017-2018
Proje Geliştirme ve Yönetimi II, Lisans, 2016-2017
Özel Öğretim Yöntemleri 2, Lisans, 2016-2017
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Lisans, 2016-2017
Okul Deneyimi, Lisans, 2016-2017
Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Lisans, 2015-2016
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, H.Gümüş, "Karma Öğretim Tasarımına Dayalı Öğrenme Ortamında İngilizce Deyimleri Kavram Karikatürleri İle Öğrenmenin Ortaokul Öğrencilerinde Erişi Ve Kalıcılığa Etkisi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, A.Çimen, "Öğrenme Amaçlı Sosyal Ağların Öğretim Ortamını Zenginleştirici veya Tamamlayıcı Olarak Kullanılmasının Lise Öğrencilerinin Akademik Başarılarına,Sosyal Ağ Kullanma Davranışlarına ve Memnuniyetlerine Etkisi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, C.Aylanç, "Lise Öğrencisi Ergenlerin Erteleme Davranışları ve Internet'in Cazibesi İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Koca, "Öğrenme Analitikleri ile K12 Düzeyi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Ortamlarındaki Başarılarının İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Ekerim, "Üniversite Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Algıları İle Görselleri Anlama / Yorumlama Becerileri Arasında İlişki", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Kuru, "Okul Yöneticilerin ve Diğer Branş Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Metaforik Algıları ve Bu Metaforik Algıların Çeşitli Değişkenlerle İlişkileri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Z.Karaarslan, "Uzaktan öğrenme ortamında ders alan üniversite öğrencilerinin ders başarıları ile akademik erteleme davranışları arasındaki ilişki ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yiğit Aydın YL Tez Savunması, Boğaziçi Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma, Serhat Gümüş - YL Tez savunması, Yıldız Teknik Üniversitesi, Aralık, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi