Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çimen A., Yilmaz M.B., "How Should We Blend? The Impact of Blending Social Networks on High School Students’ Achievement and Social Networking Behaviors", EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, vol.42, pp.91-107, 2017 (Link)
Yilmaz M.B., Orhan F., "Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Egitim ve Bilim-Education and Science, vol.36, pp.69-83, 2011 (Link)
Yilmaz M.B., Orhan F., "Pre-Service English Teachers in Blended Learning Environment in Respect to Their Learning Approaches", TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.9, pp.157-164, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz M.B., "Dijital Değerlendirme Araçlarının Ortaokul Öğrencilerinin Derse Bağlılıklarına Etkisi:İki Farklı Okulda Durum", Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesi EÄŸitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.1606-1620, 2017 (Link)
Yilmaz M.B., "The Relation between Academic Procrastination of University Students and Their Assignment and Exam Performances: The Situation in Distance and Face-to-Face Learning Environments", Journal of Education and Training Studies, vol.5, pp.146-157, 2017 (Link)
Yilmaz M.B., Kavanoz S., "Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli-2 Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Turkish Studies, vol.12, pp.127-146, 2017 (Link)
Gümüş H., Kavanoz S., Yilmaz M.B., "Kavram Karikatürlerinin Mobil Öğrenme Ortamında Ulaştırılmasının Ortaöğretimde İngilizce Deyim Öğrenmeye Etkisi", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , cilt.14, ss.815-855, 2017 (Link)
Hopcan S., Yilmaz M.B., "İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kafe Kullanımlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.23-34, 2013 (Link)
Yilmaz M.B., "Profiles of University Students According to Internet Usage with the Aim of Entertainment and Communication and their Affinity to Internet", International Online Journal of Educational Sciences, vol.4, pp.225-242, 2012 (Link)
Yilmaz M.B., Orhan Ş.F., "Karma Öğrenme Ortamındaki Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarının, Web Materyalini Kullanma Davranışlarının ve Devamlarının Öğrenme Yaklaşımlarına Göre Değerlendirilmesi", The International Journal of Human Sciences, vol.8, pp.1027-1048, 2011 (Link)
Yilmaz M.B., Orhan F., "High school students educational usage of Internet and their learning approaches", World Journal on Educational Technology (WJET), vol.2, pp.100-112, 2010 (Link)
Yilmaz M.B., "İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Bağımlılık Gösterme Eğilimlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.1, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Zeren Ş.G., Amanvermez Y., Erus S.M., Yilmaz M.B., Duy B., Buyruk Genç A., "Ekranın iki tarafı: Çevrimiçi psikolojik danışma", ERPA International Congresses on Education, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.91-91 (Link)
Yilmaz M.B., "Dijital Öğrenme Oyunlarının Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Derse Bağlanmalarına Etkisi", 3rd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.115-116 (Link)
Dönmez H., Yilmaz M.B., Kavanoz S., "The Impact of Mobile Learning Environment on Efl Students' Learning of English Idioms through Concept Cartoons", The European Conference on Technology in the Classroom, Brighton, INGILTERE, 1-5 Temmuz 2015, pp.139-149 (Link)
Yilmaz M.B., Orhan Ş.F., Uğraş T., Kayak S., "A Comparison of Sixth Grade Students' Reading Comprehension on Two Different Digital Formats", World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications,, Tampere, FINLANDIYA, 23-27 Haziran 2014, vol.2014, pp.702-707 (Link)
Çimen A., Yilmaz M.B., "Which Content is Appropriate for Instructional Based Social Network?", 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Roma, ITALYA, 5-7 Şubat 2013, vol.116, pp.2338 -2343 (Link)
Yilmaz M.B., Akbulut E., Yeşiltaş P., "Evaluating Opinions and Behaviors of Prospective Teachers in Wiki in Respect to Their Learning Approaches", 5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2012), Madrid, ISPANYA, 19-21 Kasım 2012, pp.1813-1820 (Link)
Tokatli H., Yilmaz M.B., "Bilişim Teknolojileri Kurslarına Katılan Yetişkinlerin Kurs Bırakma Durumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: ISMEK Örneği", IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, vol.1, pp.2318-2323 (Link)
Yilmaz M.B., Orhan Ş.F., "Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Web2.0 Araçlarını Akademik Amaçlı Kullanmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", International Educational Technology Conference, (IETC 2011), İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2011, vol.11, pp.1464-1470 (Link)
Yilmaz M.B., "Opinions of Primary School Teachers on Their Students’ ICT Skills and Information Technologies Course", World Conference on Educational Technology Researches, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 5-9 Temmuz 2011, vol.28, pp.1-4 (Link)
Yilmaz M.B., Orhan Ş.F., Uğraş T., "Böte Programında Yer Alan Derslerin Alana Hazırlamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri", 10. International Educational Technology Conference (IETC)., İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2010, pp.259-263 (Link)
Yilmaz M.B., Orhan Ş.F., "The Use of Internet by High School Students for Educational Purposes in Respect to Their Learning Approaches", 2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-8 Şubat 2010, vol.2, pp.2143-2150 (Link)
Kert S.B., Yilmaz M.B., Yilmaz M.B., Orhan Ş.F., "40 Yaş Üstü Yetişkinlerle Yönelik Bilgisayar Eğitimi", 9. International Educational Technology Conference (IETC), ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2009, pp.477-487 (Link)
Yilmaz M.B., "İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Bağımlılık Gösterme Eğilimlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi", International Educational Technology Conference (IETC 2008), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2008, ss.688-622 (Link)
Orhan Ş.F., Yılmaz M.B., Yılmaz M.B., Gören Ö., "İlköğretim Öğretmenleri için Öğretim Materyali Geliştirme Amaçlı Boy Öğretim Tasarımı Önerisi ve Uygulama Sonuçları: Örnek Bir Çalışma", 6. International Educational Technology Conference (IETC), Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-21 Nisan 2006, pp.1315-1326 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yilmaz M.B., "Eğitim teknolojileri bağlamında görsel okuryazarlık", in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı, H.F., Akkoyunlu, B., İşman, A., Eds., PEGEM , Sakarya, pp.165-182, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi