Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2003 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2015 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Ucak, "Aptamer Tabanlı Poli-(D,L-Laktik-ko-glikolik asit) (PLGA) Nanopartiküllerinin in Vitro Meme Kanser Hücreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi", , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, B.Tuncer, "Deneysel Diyabet Modelinde Kateşin Yüklü Nano Partiküllerin Antioksidan Statü Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Bulut, "CAPE Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin İnsan Meme Kanser Hücreleri Üzerindeki Biyolojik Etkilerinin İncelenmesi", , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, F.Orhan, "Çeşitli Kanser Türlerinde Kan Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi", , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Bayindir, "Alpha-Tekorefol Yüklü Karboksiselülaz (CMC) Kitosan Kopolimerlerinin Yara Örtü Materyeli Olarak in Vitro Etkisinin Değerlendirilmesi", , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, T.Nur, "Kistik Fibrozis Tanısına Yönelik Monoklonal Antikor Geliştirilmesi", , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, G.Yelkenci, "Juglon Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi ve Karakterizasyonu", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi