Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kemik Doku Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılacak Hidroksiapatit-Grafen Oksit-Kitosan Doku İskelesinin Süper Kritik Jel Kurutma Tekniği Kullanılarak Üretimi ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3210, Yönetici, Devam Ediyor
"Al2O3 Katkılı Nanolübrikantlarin Hazırlanması ve Reolojik Özelliklerinin Modellenmesi", TÜBITAK Projesi, 2209-A, 2018/1, Danışman, Devam Ediyor
"Çamaşır Makinelerinde Deterjanın Aktif Bileşenlerinin Tekrarlı Kullanımının Optimizasyonu", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, Arçelik A.Ş. AR-GE Birimi, Danışman, Devam Ediyor
"Vücut Sıvısında Eser Analitlerin İzotop Seyreltme Yöntemi Kullanılarak Q-TOF LC/MS İle Tayini", BAP Doktora, FDK-2017-3186, Yönetici, Devam Ediyor
"Grafen oksitin doğal kaynaklı ürünler ile indirgenmesi ve indirgenmiş grafen oksit hidroksiapatit kompozitlerin üretilmesi", BAP Y.Lisans, 2015-07-01-YL01, Yönetici, 2015
"Farklı Karakterdeki Adsorbanlar ile Sudaki Kirleticilerin Adsorpsiyonu", BAP Arastırma Projesi, 2015-07-01-GEP01 , Araştırmacı, 2018
"Polimer Kaplı Mezo Gözenekli Silika Nanoparçacık Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim İmmobilizasyonunda Kullanımı", BAP Y.Lisans, 2014-07-01-YL02, Yönetici, 2015
"Sonikasyon Ortamında Baklagillerin Su Alma Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 2012-07-01-YL10, Yönetici, 2014
"Alpha-amilaz, Alkalaz ve Beta-galaktozidaz enzimlerinin çeşitli adsorban yüzeylerine immobilizasyonunun optimizasyonu ve immobilize enzimlerin sıcaklık, pH ve zaman stabilitelerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012-07-01-KAP02, Yönetici, 2017
"Yapay Substratlarla Kefir Biyokütlesi Üretimi ve Kefir Fermentasyon Kinetiğinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2011-07-01-GEP03, Araştırmacı, 2014
"Çeşitli Absorbentlere Protein Adsorpsiyonunun İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2011-07-01-KAP02, Yönetici, 2015
"Beta-Galactosidase Enzimi ile Yağsız Sütte Laktoz Hidrolizinin İncelenmesi ve Modellenmesi", BAP Y.Lisans, 2010-07-01-YL01, Yönetici, 2010
"Susam Küspesindeki Proteinin Hidrolizi: Proses Parametrelerinin Optimizasyonu, Hidroliz, Çözünürlük, Enzim İnaktivasyon Kinetiği ve Fonksiyonel Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 29-07-01-01, Yönetici, 2012
"Mısır Gluteni Hidrolizatının Acı Tadının Giderilmesi", BAP Arastırma Projesi, 29-07-01-02, Araştırmacı, 2012
"Biyoteknolojide kullanılan tutuklayıcı malzemelerin oksijen transfer katsayısı üzerindeki etkilerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 25-07-01-05, Yönetici, 2007
"Gıdaların Mikrodalga Tekniği ile Kullanılarak Kurutulması, Doku ve Renk Özelliklerinin İncelenmesi ve Modellenmesi", BAP Arastırma Projesi, 24-07-01-05, Yönetici, 2007
"Buğday Gluteninin Enzimatik Hidrolizini Etkileyen Proses Parametrelerinin İncelenmesi ve Optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 23-07-01-04, Yönetici, 2005
"Sütteki Laktozun Enzimatik Yolla Hidrolizinin İncelenmesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, -, Yönetici, 2005
"Mısır Gluteninin Enzimatik Hidrolizi", TÜBITAK Projesi, MİSAG-236, Yönetici, 2005
"Ultrasonik Ortamda Nişastanın Enzimler Yoluyla Hidrolizinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 21-07-01-03, Yönetici, 2003
"Mısır Nişastasının Enzimatik Hidrolizinin Optimizasyonu", TÜBITAK Projesi, MİSAG-A-257, Yönetici, 2002
"Investigation of the Effect of Environmental Conditions on a Novel High Pressure Homogenizer for Producing Cell Disruption", Bilimsel Araştırma Projesi, WU-1, Araştırmacı, 2000
"Çeşitli Nişastaların Enzimatik Hidrolizinin Optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 20-07-01-02, Yönetici, 2002
"Solubilisation Studies on the Enzymatic Hydrolysis of Wheat Gluten", Bilimsel Araştırma Projesi, WU-2, Araştırmacı, 1998
"Hücre Parçalamada Kullanılan Sonikasyon İşleminin Enzimlerin Aktivitelerine Olan Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 98-A-07-01-03, Yönetici, 1999
"Biyoreaktörde Oksijen Transfer Katsayısının Belirlenmesi ve Alfa-Amilaz Enziminin Stabilitesinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 98-A-07-01-02, Yönetici, 2000
"The Deactivation of the Enzymes by a Cell Disrupter", Bilimsel Araştırma Projesi, WU-3, Araştırmacı, 1996
"Endüstriyel Biyoreaktörlerin Simulasyonu", BAP Arastırma Projesi, 94-A-07-01-02, Yönetici, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi