Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Friction and Wear Studies of Modified Ultra-high Molecular Weight Polyethylene for Use in Total Joint Replacements", Diğer Projeler, PAK-TURK İkili İşbirliği, Yönetici, Devam Ediyor
"Ti6Al4V PARÇA İMALATINDA SEÇİCİ LAZER ERGİTME (SLM) İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİ VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ", TÜBITAK Projesi, 2209-B, Danışman, Devam Ediyor
"GERÇEK ZAMANLI ÖLCÜM SİSTEMİ ENTEGRE EDİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU YAZICI TASARIM VE İMALATI", TÜBITAK Projesi, 2209-B, Danışman, 2018
"FDM Prosesinde Destek Malzemesi Seçiminin Ürünün Yüzey Kalitesi ve Boyut Hassasiyeti Üzerindeki Etkisinin Metrolojik Değerlendirmesi", TÜBITAK Projesi, 2209-A, Danışman, Devam Ediyor
"Kalça ve Diz Protezlerinde Kullanılan Vitamin E Katkılı Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilenin Plazma ile Yüzey Modifikasyonu Sonucu Yüzey Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin Ölçüm ve Değerlendirilmesi ", BAP Diğer, 2014-06-01-GEP02, Yönetici, 2016
"Kalça Protezlerinde Sürtünmeye Bağlı Olarak Değişim Gösteren Fiziksel Büyüklüklerin Ve Geometrik Özelliklerin Ölçüm, Analiz Ve Metrolojik Değerlendirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi