Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Diferansiyel denklemler
Kısmi diferansiyel eşitlikler
Genel Matematik
İntegral Dönüşümler, İşlemsel Hesaplama
Sayısal Analiz
İntegral Denklemleri
Doğrusal ve Çoklu Doğrusal Cebir, Matris Kuramı
Optimizasyon
Ters Problemler
Taylor Matrisi Metodu
Sınır Değer Problemleri
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Matematik
Uygulamalı Matematik
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Mathematics, Applied
Mathematics, Interdisciplinary Applications
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi