Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
VERDİĞİ DERSLER
MATEMATİK 1, Lisans, 2017-2018
Bitirme Çalışması, Lisans, 2017-2018
ANALİZ 1 Gr-1, Lisans, 2017-2018
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Doktora Tezi, Doktora, 2017-2018
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2017-2018
ANALİZ 1 Gr-2, Lisans, 2017-2018
Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları , Lisans, 2017-2018
MATEMATİK 2, Lisans, 2017-2018
Uzmanlık Alan dersi, Doktora, 2017-2018
DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans, 2017-2018
Kısmi Diferansiyel Denklemler, Lisans, 2016-2017
Matris Analizi Gr-2, Lisans, 2016-2017
ANALİZ 2, Lisans, 2016-2017
MATRİS ANALİZİ Gr-1, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, V.Oban, "Burger Denklemi ve Black-Scholes Tipi Denklemler için Ters Problem yaklaşımı üzerine ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Doktora, E.Abdullahoğlu, "Ön Gerilmeli Tabakalarla Örtülü Ön Gerilmeli Yarı Düzleme Sabit Hızla Hareket eden Yükün Dinamik etkisi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Doktora, F.Altun, "Neutrosophic Küme Tabanlı çoklu karar verme", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Bakir, "Korteweg-de Vries Denklemi için Ters Saçılma Problemi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, E. Çalli, "Riemann Problemi ve Uygulaması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, E.Dinçsoy, "Fourier Dönüşümü ile Dijital Görüntü İşleme", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, Ö.Çilingir, "Sayısal Resim Sıkıştırma Algoritmaları", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, S. Kaya, "Duffing Diferansiyel Denkleminin Yaklaşık Çözümleri Üzerine ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö. Sencar, "Fractional Diferansiyel denklemlerin çözümü üzerine", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez izleme komitesi, Kültür Üniversitesi, Mayıs, 2019
Tez Savunma, Tez jüri üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mart, 2017
Tez Savunma, Tez savunma Jürisi, Kültür Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma, Tez savunma Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Şubat, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi