Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Monazit Cevherlerinde Bulunan Nadir Toprak Elementlerinin Hidrometalurjik Yöntemlerle Ekstraksiyonu", BAP Y.Lisans, 2016-07-02-YL04, Yönetici, Devam Ediyor
"Alüminyum Matrisli B4C Partikül Takviyeli Aşınma Direnci Yüksek Kompozit Malzemelerin Aşınma Özelliklerinin Belirlenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2012
"Aşınmaya Dirençli Alüminyum Matrisli B4C Takviyeli (Min % 15) Hafif Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, , , 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi