Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Y.Gülen, "SiC (Silisyum Karpit) Kristalini Kullanarak Schottky Kontakların Elektriksel Karakterizasyonunun İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, F.Urhan, "Ti/n-GaAs/In metal/yarıiletken/metal kontakların numune sıcaklığına bağlı akım-voltaj ve kapasite-voltaj karakteristiklerinin incelenmesi", Atatürk Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Özerden, "Pb/p-Si/Al schottky kontakların sıcaklığa bağlı akım-voltaj ve kapasite-voltaj ölçümlerinden karakteristik parametrelerinin incelenmesi", Atatürk Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, H.Çiftçi, "n-tipi GaAs Yarıiletkeni üzerine oluşturulan Sn/n-GaAs kontak yapılarında ara yüzey parametrelerinin belirlenmesi", Atatürk Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi